Fagkonsulentene Nils Jørgen Brodin og Jens-Morten Søreide, sammen med daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet. Foto: Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet og Proresult samarbeider

Byggmesterforbundet og Proresult AS har gått sammen om videreutvikling av programvaren ProResult.

Byggmesterforbundet skriver i en pressemelding at de i alle år har vært opptatt av å kunne tilby medlemsbedriftene bransjetilpassede prosjektstyrings- og kalkyleverktøy. Fra det første KS-systemet som bestod av et ringperm-system, har forbundet i takt med den digitale utviklingen, jobbet med utvikling og innholdsleveranse til flere dataprogram, i samarbeid med ulike programvareleverandører.

– De senere årene har det vært en økende etterspørsel blant medlemmene etter en mer helhetlig løsning hvor KS, HMS, timeregistrering, kalkulasjon og ikke minst elektronisk byggesøknad kan integreres i ett og samme system. Etter å ha vurdert ulike alternativer, var det Proresult som utmerket seg som den leverandøren som kunne levere løsningen vi var ute etter, til en konkurransedyktig pris, sier Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet i meldingen.

– Gjennom avtalen med Byggmesterforbundet har vi fått knyttet til oss en partner med høy fagkompetanse innen KS/HMS og byggenæringen generelt. Det har vært svært verdifullt i arbeidet med å gjøre vårt produkt enda mer komplett sier markedssjef Rolf Strømmen i Proresult AS.