Byggmakker tar markedsandeler

Byggmakker Norgros økte omsetningen i årets fire første måneder med nærmere 23 prosent. Resultatet før skatt bedret seg til 7,2 millioner som imidlertid ikke gir bedre margin enn snaue 0,6 prosent.

Årsaken til omsetningsveksten til nærmere 1,3 milliarder kroner er at Byggmakker-kjeden tar ytterligere markedsandeler i et voksende marked, kommenterer adm. direktør Erik Øyno. Driftsresultatet før goodwill-avskrivninger ble på 8,4 millioner som er en forbedring på 3,9 millioner fra første tertial i fjor. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig omsetningsveksten i alle deler av konsernet kombinert med en fornuftig kostnadsutvikling. Som følge av redusert rentebærende gjeld er konsernet finanskostnader også lavere enn på samme tid i fjor, fremholder Øyno. Egeneid detaljvirksomhet omsatte for 376 millioner i første tertial som representerer en vekst på 15,2 prosent. Samtidig har lønnsomheten forbedret seg sammenlignet med samme periode i fjor, men går fortsatt i minus med 1,4 millioner mot minus 7,9 i fjor. Byggmakker-kjeden har hatt en samlet omsetningsvekst på 14 prosent hvor proff-markedet har dradd sterkest, men hvor også forbruker-segmentet har opplevd positiv utvikling. Markedsveksten i første tertial er av bransjeorganisasjonen beregnet til om lag 10 prosent. Også grossistvirksomheten har hatt en hyggelig omsetningsvekst med en omsetning på 130 millioner som representerer en økning på 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En dreining av produktmiksen har sørget for at dekningsgraden er forbedret.