Byggevarerådgivere går sammen

Konsulentfirmaene Moth&Partners A/S i Danmark og norske Pronto Consult AS anført av Tor Ivar Riise gjør nå felles front mot det nordiske markedet, kunder og samarbeidspartnere.

Nylig undertegnet selskapene en samarbeidsavtale. Formålet på sikt er å skape en bredspektret konsulentvirksomhet innenfor strategi- og forretningsutvikling, eksport- og importstrategier, verdikjedeutvikling mellom leverandører og distribusjonsledd, snuoperasjoner og generasjonsskifter i virksomheter. Begge selskaper har i mer enn 10 år vært virksomme opprinnelig innenfor byggevarebransjen, men har i dag også aktivitetsområde og nettverk innenfor et bredt spekter av bransjer.

– Vi gjennomfører en fremtidsrettet og nødvendig konsolidering i Norden for å sikre at vi kan gi et enda bedre tilbud til virksomheter som ønsker internasjonalisering. I det store perspektivet utgjør Norden et lite marked. Det er derfor viktig å skape et fundament som kan dekke hele området, forteller adm. direktør Per Eriksen i Moth&Partners og adm. direktør Tor Ivar Riise i Pronto Consult.

– Moth&Partners International har et vidtspennende internasjonalt nettverk, en konsulentgruppe med solid erfaring og et spennende konsepttilbud. Dette blir et viktig supplement til Pronto Consults virksomhet, som har samhandling mellom leverandører og distribusjonsleddene som sitt spesialområde innenfor strategi og forretningsutvikling, blant annet gjennom partnerskap i verdikjedeverktøyet Handelsbarometeret, fremholder Riise som i 2002 startet Pronto.

Han sier også at det ikke bare er innenfor tjenestetilbudet de to selskaper vil styrke hverandre.

– Selskapene står også godt til hverandre når det gjelder filosofi, arbeidsmåte og nettverk. Her ligger det et potensial for en økt gevinst for kundene i hele det nordiske område, sier Riise som på 90-tallet var kjedesjef i Byggmakker

– De forretningskonsepter vi benytter for å styrke våre kunder internasjonalt kan umiddelbart videreføres i samspillet med Pronto Consult i Norge. Kundene er dermed sikret et velprøvd fundament solid plassert i en bred samarbeidsgruppe, avslutter Moth&Partners-sjef Per Eriksen.