Administrerende direktør Øyvind Skarholt i Byggevareindustrien. Arkivfoto.

Byggevareprodusentene vil ha mer fag og mindre fest - mener messebelastningen har nådd metningspunktet

Byggevareindustrien mener det har gått inflasjon i kjede- og messesamlinger og at kostnadene for leverandørene er blitt for store. Nå ber de om at det dras i håndbrekket.

Mandag sendte derfor byggevareprodusentenes bransjeorganisasjon Byggevareindustrien et brev til Virke Byggevarehandel og Boligprodusentenes Forening der de ber om dialog rundt alle kjede- og messesamlingene som de mener er blitt en stor bransjeutfordring.

Byggevareindustrien understreker at messer og kjedesamlinger er verdifulle møtesteder, men mener omfanget nå er blitt så voldsomt at det er umulig å få fullt utbytte av alle arrangementene.

– Samtidig som kundekontakt og tilgang på kompetanse blir stadig viktigere, utvikler messene (og lignende arrangementer) seg i en bekymringsfull retning. Kostnadene øker mer enn det man mener reflekterer nytte, og det blir vanskeligere og vanskeligere for deltakerne å kunne stille med nødvendig bemanning og materiell for å kunne fremstå på ønsket måte, heter det i brevet fra Byggevareindustrien.

– Særnorsk fenomen

I brevet skriver de at dette er et særnorsk fenomen og at kvantitet nå er i ferd med å gå på bekostning av kvalitet.

– Mange av våre medlemmer har nå kommet i en situasjon med ressursknapphet i form av personale og materiale når det gjelder å dra full nytte av disse mulighetene. Årsaken er utviklingen i retning av flere sammenfallende arrangementer. Planen for arrangementene i vårsemesteret 2019 viser dette tydelig, skriver Byggevareindustrien og trekker frem at det bare fra januar til april var 20 arrangementer og at 12 av dem overlappet hverandre.

Tok opp problemstillingen i fjor

Administrerende direktør Øyvind Skarholt i Byggevareindustrien sier til Byggeindustrien at de tok opp problemstillingen med Virke allerede i fjor.

– Vi gjorde det fordi flere av våre medlemmer var frustrerte over alle arrangementene som beslaglegger mye tid og ressurser. De sa den gangen at de forsto utfordringen, men at de ikke ville ta de videre i sitt fellesskap fordi dette gjaldt de store kjedene og ikke alle de små Virke-medlemmene. Vi avventet derfor til årets sesong, men så raskt at det ble minst like krevende som året før. Derfor ber vi om dialog nå, sier Skarholt.

Mindre fest, mer fag

Byggevareindustrien mener tiden er overmoden for både bedre koordinering og endring i både mengde og innhold.

– Det tar for mye tid og det begynner å bli veldig kostbart. Våre medlemmer må leie standplasser, det blir lagt opp til store show og underholdning på middager som våre medlemmer må betale for selv og når arrangementene krasjer må man også produsere opp ekstra messemateriell. I tillegg blir det stort press på alle de ansatte som må stille opp på kveldstid og i helger, sier Øyvind Skarholt og legger til:

– For å si det litt tabloid, vi ønsker oss rett og slett mindre fest og mer fag.

Boligprodusentene: Gjerne dialog

Administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening, som selv har vært til stede på en husprodusents kjedesamling i helgen, ønsker å gå i dialog med Byggevareindustrien om problemstillingen som reises i brevet.

– Vi må først sette oss ned med de aktørene som arrangerer denne type samlinger, møter og kongresser for å snakke om det som tas opp i brevet. Deretter får vi ta et møte sammen med Byggevareindustrien. Vi vil gjerne drøfte dette sammen med dem, sier Per Jæger.

Viser til de enkelte aktørene

Leder av Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik.

Den andre mottakeren av brevet, Virke Byggevarehandel, bekrefter at de har lest brevet fra Byggevareindustrien, men leder Aslaug Koksvik viser til hver enkelt aktør for en kommentar.

Dette er en problemstilling som kun gjelder for de største Virke-medlemmene, sier hun.

– Ikke en ekstra inntekstkilde

En av medlemmene hun viser til, er landets største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, Optimera.

Administrerende direktør Asbjørn Vennebo skjønner at Virke Byggevarehandel ikke vil uttale seg på vegne av en hel bransje.

– Jeg vet det tradisjonelt sett kan være enkelte aktører som samler sine leverandører til messer der alle har sin stand, men det har ikke vi. Vi har vår egen kongress der fire-fem leverandører enten har stand eller deltar på seminar som er knyttet opp mot fokuset på arrangementet. Men det er ikke en messe som sådan. Jeg føler meg derfor ikke spesielt truffet av det som kommer frem i brevet, sier Vennebo og understreker at de ikke bruker dette som en ekstra inntektskilde.

Administrerende direktør i Optimera, Asbjørn Vennebo. Arkivfoto.

Men Optimera-sjefen har forståelse for at problemstillingen reises.

– Leverandørene må selv vurdere om det er riktig å bruke sine penger på å delta på denne type arrangementer, sier han.