Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Byggevaremangel: Råvareknapphet hindrer økonomisk innhenting

 En fersk undersøkelse fra det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) viser at flaskehalser i forsyningskjeder, handelsrestriksjoner og stor global etterspørsel fører til kraftig prisstigning og lang leveringstid på viktige råvarer.

Knappheten på råvarer har blitt til en hemsko for snarlig økonomisk innhenting til førkrisenivå, skriver Norsk-Tysk Handelskammer (AHK) i en pressemelding.

De akutte prisstigningene viser seg også i DIHKs aktuelle konjunkturundersøkelse: 42 prosent av bedriftene angir høye strøm- og råvarepriser som forretningsrisiko. Det er særlig bearbeidende industri som er truffet: To tredjedeler av industribedriftene ser strøm- og råvarepriser som en risiko for økonomisk utvikling – merkbart flere enn ved årets begynnelse (45 prosent). Til sammenligning har antallet som vurderer etterspørselen innenlands som høy risiko, gått tilbake (49 prosent etter 61 prosent ved årsskiftet 2021).

– Denne utviklingen skyldes delvis «innhentingseffekten» som oppstår grunnet innhentet konsum og investeringer. For strategiske råvarer, for eksempel i forbindelse med Green Deal, handler det om vedvarende flaskehalser og dermed også vedvarende prisstigning, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer (AHK) i meldingen.

Byggenæringen vurderer også strøm- og råvarepriser i større grad som risiko enn tidligere (62 prosent mot 35 prosent ved årets begynnelse). Det er kun mangelen på fagarbeidere (67 prosent) som byr på større utfordringer i denne sektoren, viser undersøkelsen.

Disse tydelige endringene sammenlignet med konjunkturundersøkelsen ved årsskiftet, kan i stor grad tilskrives den plutselige økningen i råvarepriser.

– Den vedvarende prisøkningen på strategiske råvarer og mellomprodukter vil føre til økt investering i resirkuleringsteknologi og sirkulærøkonomi. Her er aluminium svært godt egnet, sier Kern.

Den økonomiske innhentingseffekten i industrien skaper for tiden forsiktig optimisme i tysk økonomi. Ifølge DIHKs konjunkturundersøkelse har forretningsklimaet i industrien merkbart forbedret seg sammenlignet med årets begynnelse. Også byggebransjen vurderer situasjonen litt mer positivt enn sist. I tillegg har industribedriftene i gjennomsnitt økte forventninger til forretninger de kommende 12 månedene.

Forventningene i sektorene som er spesielt berørt av mangelen på råvarer er imidlertid under snittet, og noen av disse selskapene er mer pessimistiske enn ved årets begynnelse. Effekten av den begrensede tilgangen på råvarer er altså allerede tydelig.

De økte strøm- og råvareprisene kan med andre ord utvikle seg til en merkbar bremse i den økonomiske oppgangen. Gummi- og kunststoffprodusenter, bedrifter innen metallproduksjon og -bearbeiding samt kjøretøyprodusenter regner eksempelvis med mindre gode forretninger enn ved årets begynnelse. Bedrifter innen tre-, glass- og keramisk industri, steinforedling samt næringsmiddelindustrien er mer positiv enn tidligere, men likevel mindre optimistisk enn gjennomsnittet i industrien, melder AHK.

Som sentral årsak angir bedriftene skeivhet mellom tilbud og etterspørsel som følge av koronapandemien. Når etterspørselen stiger uventet raskt globalt, kommer ikke alltid produksjonen raskt nok i gang etter å ha ligget på et lavt nivå lenge, står det i rapportenByggevaremangel: – Problematisk å skaffe nødvendige stålprodukter.