Byggestopp for JM Byggholt i Bergen?

Boligutvikleren JM Byggholt har planer på vent for 500-600 boliger i Bergen, men rasler nå med sablene mot kommunes planavdeling. En treg kommune gjør at selskapet revurderer sin satsing i Bergen.  

I et brev sendt byråd Lisbeth Iversen (KrF), skriver regionsdirektør Yngve Fløisland at private planer både tar lenger tid og og er mer uforutsigbare enn tidligere. Han mener det rimer dårlig med tidligere "skryteutsagn fra kommunen". JM Byggholt har planer på vent for 500-600 boliger i Bergen.

Dette melder Bergens Tidende (BT) i et oppslag 30. januar.

Avisa siterer fra brevet som Fløisland også har sendt til lederen av Bergens næringsråd:

"Det har kommet så langt at JM Byggholt som en seriøs og stor boligutvikler ikke kan akseptere en slik utvikling uten å vurdere våre satsing i Bergen".

Kjent problemstilling

Til BT sier leder for næringsrådet, Marit Warncke at næringsrådet har tatt opp problemstillingen med byrådet ved flere anlednigner.

- I denne delen av næringslivet oppleves saksbehandlingen i kommunen som et av de største problemene, sier hun.

Ruth Grung (Ap) leder komite for miljø og byutvikling i Bergen, mener at byrådet åpenbart ikke har hatt kontroll over saksbehandlingstiden og viser til at kommunen nå bruker 91 uker på å en annengangsbehandling av private planforslag.

- Byrådet er ikke i nærheten av målet på 45 uker, sier hun til BT.

Bemanner opp

Byråd Lisbeth Iversen opplyser at saksbehandlingstiden er på vei ned.

- Grung glemmer at det ble sendt ut nesten dobbelt så mange planer i bystyret i 2010 som året før, sier hun til avisa.

Iversen understreker at det har vært en stor økning i aktiviteten i kommunen etter finanskrisen.

- Vi bemanner opp for å ta unna den økte saksmengden, men samtidig må en innse at enkelte planer er mer kompliserte og konfliktfulle enn andre, påpeker hun til BT.