Byggeskikkspris til uteområde

Hamar kommunes Byggeskikkpris for 2011 er tildelt uteområdet på Høyskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Temaet for årets byggeskikk ble «Samspill», og valget falt på det nylig opparbeidede uteområdet på Høyskolen i Hedmark, Campus Hamar, inkludert tilstøtende uteareal fra et tidligere byggetrinn.

Området strekker seg fra den gamle gymnastikksalen til Midtbyen skole i vest til P. Sandviksgate i øst og omfatter brolegging, parkeringsplasser, fonteneanlegg, sittegrupper, beplantning og tilrettelegging for sykkelparkering.

Juryen begrunner valget slik:

Byggeprosjektet peker seg ut gjennom høy kvalitet på materialer, gjennomtenkte detaljer og god funksjonalitet. Det er lagt til rette for et godt samspill mellom bygninger, vegetasjon, utsmykning og ulike typer brukere av arealet.

Juryen finner det også riktig å fokusere på verdien av forbilledlig byggeskikk i offentlig tilgjengelige rom mellom bygninger i Hamar, og gi et signal fra Hamar kommune til aktører i framtidige byggeprosjekter i rgionen om å vektlegge uteareal i større grad. Området er viktig for oss, siden et stort antall studenter kommer fra områder utenfor kommunen og bringer videre sine inntrykk av Hamar.

Utearealet ble ferdig i 2010

• Det er et godt samspill mellom skolens bygninger fra ulike perioder

• Arealet er blitt et rolig pauserom, midt i byen, med lyd av rennende vann og vindsus i høyt gress. Samtidig er det tydelige og velfungerende transporttraseer gjennom området.

• Det er foretatt en universell utforming

• Syklister er godt ivaretatt, med romslig sykkelparkering, bl.a. under tak, samt trykkluftanlegg for påfylling av luft.

• Solid materialbruk og gjennomtenkt beplantning. Dekket er variert og gir tydelige signaler om funksjon. Faglig kvalitet påvirker også studentene i holdninger til kvalitet i uterom.

• Arealet er åpent for allmennheten, samtidig som det fungerer som transportårer og pauserom for studenter og ansatte. Det er laget en velfungerende løsning for mange ulike brukere.

PROSJEKTFAKTA:
Første del 2002, andre del ferdig og åpnet 1. sept. 2010.
Eier: Statsbygg
Arkitekt: Landskapsarkitekt Anne Helene Midtveit, Plan og landskap (2002)
Norconsult AS (2010)
Entreprenør: Schjølberg & Tombre AS (byggetrinn 2 – torget)

Andre kandidater som juryen vurderte:

Politihuset i Vangsveien, bygget i 2009
• Solid arkitekturarbeid og følger opp formingsveileder for Vangsvegen.
• Huset formspråk er noe strengt og i så henseende formidler det dagens bruk

Biohuset 3, bygget 2010
• Bygget er prøvd å tilpasse seg gammel bebyggelse, med variasjon i fasadekledning og skråtak i tredje etasje. Å trekke takmateriale ned over vegg og vinduer i øverste etg er et snedig grep for å redusere inntrykket av byggets høyde.
• God bruk av vinduer med innsyn for å myke opp de store veggflatene.