Pancom-konsernsjef Frederic Kristoffersen (fra venstre), administrerende direktør i Thon Hotel Horten Tirill Sægrov og administrerende direktør Hotti Ho i Pancoms næringseiendomportefølje. Foto: Pancom
Pancom-konsernsjef Frederic Kristoffersen (fra venstre), administrerende direktør i Thon Hotel Horten Tirill Sægrov og administrerende direktør Hotti Ho i Pancoms næringseiendomportefølje. Foto: Pancom

Bygger ut Horten Hotell med 4.000 kvadratmeter

Pancom Property har lansert planer for å utvikle og utvide Horten Hotell med 4.000 nye kvadratmeter og 200 hotellrom.

Det skriver Pancom Property i en pressemelding.

– Dette er en stor dag for Pancom. Endelig kan vi avduke planene om å etablere nye hotellfasiliteter her i Horten, og over doble kapasiteten vi har fra før, sier Pancom-konsernsjef Frederic Kristoffersen i meldingen.

Pancom AS kjøpte Horten Hotell Eiendom AS mot slutten av 2021, og har siden den gang jobbet med videre utvikling av eiendommen i samarbeid med leietaker Norlandia Hotel Group. Nå planlegger byggherre nyetablering av over 4.000 kvadratmeter bruksareal og opp mot 200 hotellrom.

Planene innebærer blant annet at den gamle Grand-delen av hotellet rives og erstattes med en ny hotelldel og boliger.

– Det trengs. Vi må si nei til mange gjester sånn som tilbudet vårt er i dag. Hotellet er alltid fullt, særlig når det er en eller annen happening i byen, sier administrerende direktør i Thon Hotel Horten Tirill Sægrov.

Panconm skriver i pressemeldingen at en utbygging på hotelltomten med høyere utnyttelse og flere etasjer vil bidra til å frigjøre mer areal til både næringsutvikling og boligutvikling på tomten. I tillegg til potensiale for utvikling av 18 til 24 boliger på eiendommen, vil det også bli frigjort nye arealer godkjent for næringsvirksomhet ved havneområdet i Horten, heter det i meldingen.

–Her kan vi utvikle attraktive næringsarealer på sikt, med god og sentral beliggenhet sier Hotti Ho, administrerende direktør i Pancoms næringseiendomportefølje.