Nordre Tollbodkai ligger cirka en kilometer fra Torgallmenningen og brukes nå som parkeringsplass. Dette området skal omgjøres til lekeplass i regi av Bergen kommune, gjennom prosjektet Barnas Byrom.
Nordre Tollbodkai ligger cirka en kilometer fra Torgallmenningen og brukes nå som parkeringsplass. Dette området skal omgjøres til lekeplass i regi av Bergen kommune, gjennom prosjektet Barnas Byrom.

Bygger sentrumslekeplass i Bergen

Boasson AS har signert kontrakt med Bergen kommune om samspill og bygging av en testpilot som skal bli en fullverdig sentrumslekeplass.

Nordre Tollbodkai på Nordnes brukes i dag som parkeringsareal. Gjennom kommunens og Bymiljøetatens prosjekt Barnas Byrom skal dette endres til lek, rekreasjon og forgrønning.

Boasson AS har vunnet frem med beste løsningsforslag på konkurransen Aktiv Tollbodkai og skal bidra med spisskompetanse på utforming av lekeapparater, intensive forgrønningstiltak og byggbarhet, ifølge en pressemelding fra anleggsgartnerfirmaet.

– Vi ser virkelig frem til å starte denne spennende prosessen med å gjøre et attraktivt sjøfrontområde tilgjengelig for alle, sier prosjektleder Jan Sverre Nesbø i Boasson.

Han peker på at prosjektet er et nybrottsarbeid, med tanke på samspill i tidligfase med byggherre og utstyrsleverandør.

– Vi skal bygge en stor midlertidig lekeplass som så skal danne grunnlag for god planlegging av en fremtidig permanent utbygging, sier Nesbø.

Daglig leder Sigurd Boasson har store forventninger til prosjektet og kontraktsformen.

– Det at Bymiljøetaten og Barnas Byrom nå inviterer til denne type samhandling, der vi blir vektet på både pris, kompetanse, kapasitet og erfaring med tilsvarende oppdrag synes vi fortjener en stor honnør. Vi tror de beste løsningene og produktene kommer av god dialog der erfaringsdeling og optimalisering mot felles mål står sentralt, sier han.

Oppdraget er organisert som en byggherrestyrt samspillentreprise, med en innledende utviklingsfase, og deretter en ordinær utførelsesfase.

Kontrakten starter opp høsten 2022, og har en verdi på cirka 23 millioner kroner eks. mva. med opsjoner.