– Navnebyttet medfører ingen store endringer i organisasjonen, men er et grep for å synliggjøre vår utvidede posisjon i Vestlands- og bergensmarkedet, sier daglig leder Sigurd Boasson i Boasson AS.

– Navnebyttet medfører ingen store endringer i organisasjonen, men er et grep for å synliggjøre vår utvidede posisjon i Vestlands- og bergensmarkedet, sier daglig leder Sigurd Boasson i Boasson AS.

Bytter navn etter 42 år

Anleggsgartner Svein Boasson AS i Bergen endrer navn til Boasson AS.

Etter 42 år er det duket for navnebytte i den tradisjonsrike bergensbedriften, fra Svein Boasson AS til Boasson AS.

– Mye har endret seg i årenes løp og med over 90 dyktige ansatte og flere virksomhetsområder, er det naturlig at navnet også endres, sier daglig leder Sigurd Boasson i en pressemelding.

Grunnlegger Svein Boasson har vært med siden starten fra 1980. De siste årene har han jobbet som seniorrådgiver og går nå over til å bli pensjonist.

Sigurd L Boasson har vært daglig leder i en årrekke, og sammen med resten av lederteamet, Kjell Arne Johnsen som driftsleder, Jan Sverre Nesbø som tilbudsleder og Heidi Hallén-Rød Verlo som K-HMS og HR leder, fortsetter de den videre utviklingen av virksomheten.

– Boasson AS skal fortsette å være den den ledende anleggsgartneren i Vestland og den grønne urbane entreprenøren i Bergen, sier Sigurd Boasson.

Selskapet har i dag flere eiere og partnere der alle jobber i selskapet. Sigurd L Boasson er største eier.

Selskapets to spydspissprosjekter, elektrifisering av anleggsmaskiner og datterselskapet Mattak, har for alvor satt fart på veien mot ambisiøse klimamål for 2030.

Gjennom Mattak-prosjektet har virksomheten både implementert nye metoder for økologisk skjøtsel og driftsoppgaver. I tillegg har det nyetablerte firmaet rukket å bygge flere nye dyrkbare tak og anlegge naturtak på The Plus, verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk.

Med byens største elektriske gravemaskin, en 28-tonner, og en ny på vei, er anleggsgartnerbedriften i front på grønn omstilling i Bergen.

– Vi merker at markedet, både det offentlig som er vår aller største andel av omsetningen, men også private utbyggere etterspør vår kompetanse, sier driftsleder Kjell Arne Johnsen.