Det bygges en stor overvanntunnel på Sluppen i Trondheim. Foto: Mona Sprenger / VA-forum

Bygger overvanntunnel i Trondheim

Når Fredlybekken i Trondheim kommune skal ledes ned til Nidelven, er det en krevende og omfattende jobb som gjøres i grunnen.

Det skriver VA-forum i en pressemelding torsdag.

Birgitte Gisvold Johannessen, prosjektleder i kommunalteknikk i Trondheim kommune. Foto: Mona Sprenger / VA-forum

Det er over åtte år siden kommunalteknikk i Trondheim kommune begynte å se på mulighetene for å åpne opp Fredlybekken, som i mange år har ligget under bakken i rør. Saken har vært til politisk behandling flere ganger, men ingen politisk beslutning har blitt tatt. Statens vegvesens arbeid med det nye veisystemet på Sluppen i Trondheim har nå tvunget frem en løsning, heter det i meldingen.

–Det hastet med å få på plass kryssingen av det nye veisystemet nede på Sluppen. Vi måtte bygge noe, for å kunne holde framdriften til Vegvesenet. Vi har derfor valgt en løsning som vil fungere under aller forhold, sier Birgitte Gisvold Johannessen, prosjektleder i kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Gjenåpning av bekker som er lagt i rør, er noe som gjerne gjøres for å bedre overvannshåndteringen i byer. Åpne bekker kan ta unna for ekstreme nedbørsmengder bedre enn det rørene kan.

På Sluppen skal Trondheim kommune utføre et større saneringsprosjekt på avløpssystemet.

–Målet er redusere forurenset utslipp til Nidelven og bedre vannkvaliteten i elva. Dette er en stor forurensings-kilde som vi har lyst til å få bort så raskt som overhodet mulig, sier Johannessen.

Samtidig er det ønskelig å gjenåpne den litt over to kilometer lange Fredlybekken, som i dag fører både overvann og forurenset avløpsvann fra nedslagsfeltet. Den åpne bekken vil kun føre overvann mens nye ledninger etableres for avløpsvannet, heter det i pressemeldingen.

–Vi har åpnet bekker i flere områder i byen og ser at det har flere positive sider, både for naturmiljøet og for trivselen til befolkningen. Uansett så må vi rydde opp i avløpsforholdene i dette området, og først og fremst trenger vi et svar på hva vi skal gjøre. Skal bekken fortsatt ligge i rør eller skal den åpnes opp? spør Johannessen.

Overvannsledningen som nå etableres på Sluppen er så stor at hele Fredlybekken om nødvendig kan føres lukket ned forbi Sluppenvegen dersom det ikke blir aktuelt med gjenåpning av noen deler, heter det i pressemeldingen.