Illustrasjon: Statens vegvesen

Byggestart på Nydalsbrua i Trondheim satt til 2020

Fredag sender regjeringen sender sak om Nydalsbrua i Trondheim til Stortinget. Byggestart er satt til 2020, og brua åpner for trafikk i 2022 eller 2023, ifølge lokale representanter for regjeringspartiene.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel på sine nettsider.

– De forberedende arbeidene starter i år, og anleggsstart blir tidlig i 2020. Vi forventer den fremdriften man tidligere har sagt. Målet er å ha trafikk over brua i 2022, men man sier 2022/2023, sier Frp-politiker Elin Marie Andreassen til avisen.

Tidsrammen bekreftes i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet fredag.

Anleggsstart og finansiering av Nydalsbrua på Sluppen i Trondheim blir, ifølge Adresseavisen, behandlet av regjeringen i statsråd fredag, og et forslag om prosjektet sendes samme dag til Stortinget.

Dagens Sluppen bru ble bygget i 1954, men brufundamentene ble bygget så tidlig som 1864. Daglig trafikkeres brua av 10.500 kjøretøy (2018-tall).

I 2011 ble brua stengt en periode fordi den var i ferd med åkollapse.

Den nye brua på Sluppen, Nydalsbrua får fire kjørefelt, og vil gå fra en ny rundkjøring som skal bygges utenfor brannstasjonen, over elva og til en ny rundkjøring utenfor det som blir tunnelåpning for den fremtidige Byåstunnelen. Prosjektet omfatter i tillegg til selve Nydalsbrua også en ny sykkelbru, en oppgradering av Osloveien og en ny påkjøringsrampe til sørgående E6 (Okstadbakken) fra Sluppen.

Kostnadene med den nye brua er beregnet til totalt 1.220 millioner kroner, hvorav staten vil bidra med 855 millioner kroner og resten skal finansieres igjennom bompenger i Miljøpakken, skriver Adresseavisen.

– Nydalsbrua blir ein viktig del av veisystemet rundt Trondheim. Dagens bru er i svært dårlig stand, og det er flott at vi nå kan erstatte den, uttaler samferdselsminister Jon Georg Dale etter fremleggelsen for Stortinget.