Live Stallemo Waldow og Jasper Folgerø i klasse 2 c ved Kampen skole slår seg løs i Minecraft-versjonen av Stavanger.Alva Tesdal fra klasse 2 c ved Kampen skole i Stavanger var en av de aller første som fikk oppleve hjembyen sin gjenskapt i dataspillet Minecraft. Nå inviteres hele byen til å forme fremtidens Stavanger på den digitale plattformen.Rådgiver i kommuneplanavdelingen i Stavanger og prosjektleder for sentrumsplanen Tor Brynjar Welander (til høyre) og geodataansvarlig Martin Ljosdal håper å nå publikum med nye digitale verktøy.Skjermdump: Stavanger kommuneSkjermdump: Stavanger kommuneSkjermdump: Stavanger kommuneSkjermdump: Stavanger kommuneSkjermdump: Stavanger kommuneSkjermdump: Stavanger kommune

Bygger om Stavanger i dataspill

Stavanger står foran en mulig utbygging av en million kvadratmeter nybygg, og går nye, digitale veier for å nå publikum.

Hele Stavanger sentrum åpenbarer seg på skjermen i kvadratmeterstore blokker. Spredt rundt i det pikselerte, men lett gjenkjennelige bybildet ruver hvite bygninger som ennå ikke er realisert. Med rett til å rive og bygge fritt i byen, løper en liten skoleklasse med seks- og syvåringer rundt med stor entusiasme.

Stavanger er først ute i Norge til å invitere innbyggerne til å gå løs på sin egen by med den ubegrensede kreativiteten som dataspillet Minecraft tillater, og aller først ute med hakke, spade og digitale byggeklosser var klasse 2 c ved Kampen skole.

Rådgiver i kommuneplanavdelingen i Stavanger og prosjektleder for sentrumsplanen Tor Brynjar Welander (til høyre) og geodataansvarlig Martin Ljosdal håper å nå publikum med nye digitale verktøy.

Prosjektleder for Kommunedelplan for Stavanger sentrum, Tor Brynjar Welander, og geodatarådgiver og prosjektansvarlig for sentrumsplanens digitale plattformer, Martin Ljosdal, var med på å vise frem de mulige fremtidsplanene for Stavanger for skoleelevene, og å lytte til innspillene fra de unge innbyggerne.

– Det var unison oppslutning rundt forslaget om bystrand, og nesten alle barna etterlyste et sted i sentrum hvor man kan kjøpe sukkerspinn, sier Welander med et smil.

– Noe vi kanskje kan ta fra Minecraft, er at de også så ut til å ønske mer dyr i sentrum, supplerer Ljosdal.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte datasatsingen.

Morgendagens innbyggere

Minecraft

Minecraft er et dataspill hvor spillerne kan bevege seg i, og forme, et så godt som uendelig digitalt landskap

Den tilfeldig genererte verdenen som Minecraft utspiller seg på, ville i den virkelige verden vært omtrent fire milliarder kvadratkilometer stor, mer enn syv ganger så stor som jorda

Her kan man ved hjelp av forskjellig verktøy grave, hogge og hakke ut landskapet, og igjen bygge opp egne konstruksjoner

Så langt er over 100 millioner spill solgt på verdensbasis

Frem mot høringsfristen for sentrumsplanen 30. september, inviteres Stavanger-siddisene, i tillegg til å vurdere tradisjonelle planer og illustrasjoner, også til å oppleve byen både fra lufta og på bakkeplan i virtuell virkelighet, og å utforske og forme byen selv i Minecraft.

– Det er barna som skal leve lengst med de valgene vi tar i dag, men det kreves også mye tilrettelegging for å få en god dialog om slike ting med barn og unge. Ved å bruke dataspillteknologi kan vi gjøre det mer forståelig både for barn og voksne, sier Tor Brynjar Welander.

For å skape den interaktive byplanen har man samlet all informasjon kommunen sitter på om de fysiske forholdene i Stavanger, alt fra bygninger, gater, høydekurver og trær, og kombinert det med modeller som illustrerer noen av mulighetene for hittil uutviklede områder i byen. Denne informasjonen er igjen samlet i både en VR-modell som man kan besøke ved hjelp av den nyeste modellen Oculus Rift-briller, samt Minecraft-versjonen, som danske GeoBoxers har satt sammen.

– Her bruker vi bare gamle data på en ny måte. I Minecraft kan man vise kreativiteten sin direkte, og vi håper også at vi gir en forståelse av at alle kan være med å bestemme hvordan byen skal bli. Vi vet ennå ikke hva vi kan få ut av dette, og det er ikke sikkert Minecraft er riktig plattform, men det vil vi i så fall finne ut, sier Martin Ljosdal.

Smart løsning for smart-by

Både Ljosdal og Welander understreker at de har stor tro på den digitale satsingen, og ser frem til responsen fra publikum.

– Vi kan ikke love at alle endringer gjort i Minecraft-byen vil gjenspeiles i sentrumsplanen, men vi lover at vi kommer til å se alvorlig på det som kommer inn. Det jobbes mye med å gjøre Stavanger til en smart-by, og da er det viktig å utnytte ny teknologi for å få til et godt samarbeid mellom folket, kommunen og næringslivet, sier Welander.

Han understreker at de nye digitale plattformene er nyheter i tradisjonelt byutviklingsarbeid, og involveringen av barn helt ned i syvårsalderen er også svært uvanlig.

– Det er noe grunnleggende demokratisk over å gjøre planene tilgjengelige for folk flest på denne måten, og vi trenger at folk forstår planene for at vi skal få en god og fungerende byutviklingsdebatt. Jeg er sikker på at vi vil få noe konstruktivt og fornuftig ut av dette, slår han fast.