Ill. HRTB

Bygger ny skole på Bjørkelangen

Aurskog-Høland kommune skal bygge ny miljøvennlig 1-10 skole med stor kultursal og kulturskole for hele kommunen på Bjørkelangen. 

Skolen inneholder også flerbrukshall og fritidsklubb for de minste.

Arkitekt på prosjektet er HRTB mens HENT er valgt som entreprenør.

Kommunen melder at etter at alle tillatelser er på plass, vil entreprenøren starte opp arbeidene på byggetomten. De første spadetakene vil trolig skje over sommeren. Slik det ser ut nå, står skolebygget ferdig før skolestart 2018.

- Skolen er en miljøvennlig skole bygget i massivtre. Det skal gi lavere driftskostnader og bedre innemiljø for lærere og elever, noe som igjen bidrar til et bedre læringsmiljø, skriver kommunen på sine nettsider.

Den kombinerte samlingssalen og kultursalen er et stort løft for kommunen som gir en fremføringsscene for kulturskolen, teaterlag og andre kulturelle begivenheter.

Skoleprosjektet har hatt en lang historie bak seg. Kommunestyret i Aurskog-Høland besluttet i mai 2013 at det skulle bygges en toparallell barneskole og en treparallell ungdomsskole på tomten for eksisterende skole på Bjørkelangen med en budsjettramme på 303 millioner kroner,- eks. mva. I tillegg ble det besluttet i formannskapet i mai 2013 at det skulle bygges et svømmeanlegg med kommunal egenfinansiering på 30 millioner kroner - utenfor rådhuset. I tillegg har det blitt vedtatt bygging av et Helsehus for å realisere målene i samhandlingsreformen, og et tun med samlokaliserte boliger, avlastningsboliger og et aktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kommunen opprettet høsten 2014 en egen prosjektorganisasjon, Prosjektkontoret, for å gjennomføre byggeprosjektene. Organisasjonen har hatt ansvar for utvikling av prosjektmetodikk, prosjektledelse i prosjektene og anskaffelse av entreprise og rådgivningstjenester.

- I prosjekteringsfasen har kommunen kombinert oppnåelse av forretningsmål for skolen med et klart kostnadsfokus for å oppnå en så god skole som mulig innenfor de budsjett politikerne har tildelt. Oppgavene har vært omfattende og komplekse og det er derfor med stor glede at det vinnende tilbudet for Bjørkelangen 1-10 skole er innenfor budsjett, skriver kommunen.

Kommunen mottok tre tilbud for Bjørkelangen skole. Et tilbud ble avvist pga. av formaliafeil.

- De to resterende tilbudene var relativt like i innhold og pris. Dette gir en indikasjon på presise beskrivelser av ønsker og at risikoelementet i tilbudene er redusert, melder kommunen.

Vinner av konkurransen er HENT AS. Vinnertilbudet var på 252 millioner kroner eks. mva.

- En komparativ studie av kostnadsforskjeller i investeringsprosjekter for skoleanlegg viser sammenlignet med tilbudet at det ligger 29 prosent lavere enn snittet. Kostnaden er sammenlignet i kroner per bruttototalarea (BTA), skriver kommunen.