Olaf Olstad ved Norsk Hyttesenter. Foto: Norske hytteprodusenters forening.

Bygger hyttene mindre og tettere

Det norske hyttemarkedet er i endring. Gjennomsnittsstørrelsen gikk ned i løpet av 2018. Og hyttene bygges stadig tettere enn før.

Fredag 8. september åpner tomte- og hyttemessen på Hellerudsletta, like nord for Oslo. Det er Norges største permanente hytteutstilling. 32 små og store hytter er reist på området.

Skal vi tro bransjen selv, så er det nå større fokus på de mindre hyttene med smarte hemsløsninger.

- Statistikken til våre medlemmer viser at gjennomsnittsstørrelsen på nye hytter har gått ned de siste tre årene. I 2018 leverte våre medlemmer i snitt 82,5 kvadratmeter store hytter. Det er 4,5 kvadratmeter mindre enn året før, sier Olaf Olstad ved Norsk Hyttesenter i en pressemelding.

Tenker smartere

Hyttebransjen merker også en dreining mot smartere løsninger blant de som skal realisere hyttedrømmen.

- Kundene etterspør hytter med moderne og smarte løsninger. Både når det gjelder plassutnyttelse og energibruk. Vi har derfor iverksatt tiltak for å imøtekomme kundene på disse områdene. Ålhytta har for eksempel en «selvforsynt» energihytte med alt man trenger på litt over 50 kvadratmeter. Den er stort nok for mange familier, også for de som gjerne har med seg venner på hytta en helg, sier Olstad.

- I tillegg har vi inngått et nært samarbeid med Infinity Solar som har satt opp egen utstilling i vårt «inspirasjonsbygg», som de besøkende på messen kan se nærmere på. De leverer blant annet solcelle-anlegg til alle formål fra små hytter til store fabrikklokaler, som blant annet produksjons-lokalet til Ålhytta. Tomte- og hyttemessa er stedet som har alle de små, smarte og miljøvennlige løsningene for hyttefolket, sier Olstad.

Bygger tettere

En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at sju av ti hytter som ble bygget i 2017 ble reist i fritidsbyggområder. SSB konkluderte i denne rapporten at det er fortsatt flest enkeltstående fritidsboliger, men snart vil over halvparten av alle hytter ligge innenfor tettbygde fritidsbyggområder.

- Dette viser at hyttebransjen tar miljø- og bærekraftspørsmålene på alvor. Det er ikke slik som noen hevder, at villmarken raseres av hytteutbygging. Fritidsboligutbygging er en viktig ressurs for mange kommuner i Norge. Derfor lager de aller fleste kommunene gode, bærekraftige arealplaner som samler hyttene og tar minst mulig areal. Norsk hyttebransje har godt samarbeid med kommunene om dette, sier Olstad.