Loe Rørprodukter Nord har så langt levert kumringer til tårnbygging i Hasvik, Berlevåg og Mehamn i Nord-Norge og i Røros, i Rørvik og i Namsos i Trøndelag. Her ser vi det nye flytårnet i Berlevåg. Foto: VA Forum

Bygger flytårn av betongkummer

Prefabrikkerte kumringer stablet i høyden gir ubemannede flytårn som kan reises på kun tre dager.

Denne artikkelen stod på trykk i Byggeindustriens 19. utgave i 2020.

Denne artikkelen er hentet fra Byggeindustrien nummer 19 - 2020.

En del av Avinors effektivisering av flyplassdriften i Norge går ut på å overvåke småflyplassene med ubemannede flytårn og sentral bemanning. De nye, ubemannede tårnene har åpnet en ny nisje for produsent av kumringer i betong, Loe Rørprodukter Nord, som i disse dager når helt nye høyder med produktene sine.

– Det har aldri vært beregnet hvor høyt disse kummene kan stables, for kummene graves gjerne ikke så dypt. Nå har vi ikke finregnet på absolutt makshøyde, men beregningene våre viser at vi kan bygge i alle fall 42 meter høyt, sier salgssjef Morten Landro i Loe Rørprodukter Nord til Byggeindustrien.

Saken var først omtalt i bransjebladet VA-Forum.

Nye høyder

Tårnene er prosjektert av søsterselskapet Loe Betongelementer, og så langt har de nye elementtårnene blitt installert på seks småflyplasser, av Jaro i Nord-Norge og av Loe Elementmontasje i Trøndelag.

Daglig leder Ole Henrik Svenning i Loe Rørprodukter Nord bekrefter at det er en ny type leveranse for selskapet, selv om produktene i seg selv er godt kjent. Det er snakk om STD DN 2400 og IGT DN 3000 kumringer med noen tilpasninger.

Foreløpig har Avinor bestilt 20 tårn.

– Det er jo litt spesielt. Det startet med en stor jobb vi hadde på Klett, hvor vi produserte 3.000 millimeters rør og 3.000 millimeters IG-kum. Senere ble vi valgt som leverandør til frøhvelvet på Svalbard, og da Kongsberg skulle levere nytt utstyr til flytårn, tok de kontakt med Loe Betongelementer om muligheten for å bygge tårn, sier Svenning.

Nye muligheter

Teknikken i de nye flytårnene er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace og Indra Navia i samarbeid med Avinor, og har fått navnet Ninox. For å få oversikt med kameraene og sensorene i systemet, kreves en viss høyde over bakken.

– Det høyeste tårnet vi har montert så langt, er tårnet i Røros på 26,5 meter. Det består av elleve 3.000-elementer og 13 2.400-elementer. Det er viktig at tårnene kan motstå vær og vind, at de er tette og vedlikeholdsfrie. Kummene våre er beregnet for VA, og kommer med innebygget pakning. Loe Elementmontasje, som aldri hadde montert et tårn før, brukte bare fem dager på å fullføre Røros-tårnet, komplett med trapper innvendig, forteller Svenning.

– Produktene våre er designet for rask montasje i anleggsprosjekter med svært korte frister. Nå kan man nyttiggjøre seg av dette over bakken også. Sammenlignet med et glidestøp er dette en rimeligere og langt raskere og enklere byggemetode, kommenterer salgssjef Morten Landro.

Med flere vellykkede tårn, håper de to at flytårn kan bli et nytt område for rørprodusenten.

– Vi lever av å produsere kummer, og det skal vi fortsette med, men vanligvis graves produktene våre ned i bakken, og det er fint å for en gangs skyld se dem på denne måten. Hvis dette utvikles videre, er det ikke utenkelig at slike tårn kommer andre steder også. Det kan til og med bli aktuelt med eksport, sier Ole Henrik Svenning.

The sky is the limit.