Det var under grunnarbeider ved et byggeprosjekt ved Gjøvik stasjon at et fjernvarmerør ble gravd over.
Det var under grunnarbeider ved et byggeprosjekt ved Gjøvik stasjon at et fjernvarmerør ble gravd over.

Byggeprosjekt gravde over fjernvarmerør

300-400 adresser ble berørt da en gravemaskin gravde over et fjernvarmerør under grunnarbeider ved et byggeprosjekt i Gjøvik sentrum.