Fagansvarlig for sirkulærøkonomi i Grønn Byggallianse Anne Solgaard. Foto: Grønn Byggallianse

- Byggenæringen blant de viktigste sektorene for grønn, sirkulær økonomi

Rett før koronasituasjonen for alvor rammet Norge, la EU frem sin plan for veien til en sirkulærøkonomi i Europa. Bygg, anlegg og eiendom løftes frem blant de viktigste sektorene for å nå målene.

Det skriver Grønn Byggallianse i en pressemelding fredag.

Som del av EUs grønne avtale, Green Deal, la EU-kommisjonen 11. mars frem sin oppdaterte handlingsplan for sirkulærøkonomi, hvor de vil legge til rette for sirkulære forretningsmodeller og mer bærekraftig produksjon og forbruk. Bygg, anlegg og eiendom løftes frem som en av nøkkelsektorene for å lykke med at materialressursene skal vare så lenge som mulig, og en egen strategi for sektoren er også på vei.

– Det vil ta tid før strategien påvirker norske bransjeaktører i det daglige. Det er likevel lurt å gjøre seg kjent med omfang og retning for EUs arbeid allerede nå, enten man er rådgiver, miljøsjef, offentlig innkjøper eller leder i bygg- og eiendomssektoren, oppfordrer fagansvarlig for sirkulærøkonomi i Grønn Byggallianse Anne Solgaard.

Dette ønsker EU å gjøre:

  • Revidere byggevareforordningen, blant annet med krav til resirkulert innhold for enkelte byggevarer
  • Innføre en felles taksonomi for å bestemme hvilke aktiviteter som er bærekraftige for investeringer i hele EU
  • Skjerpe målene for materialgjenvinning i EUs lovgivning for bygg- og riveavfall
  • Legge til rette for bærekraftig håndtering av jord, for eksempel ved å redusere tap av dyrkbar mark

Klima- og miljødepartementet skal etter planen lansere en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi i desember 2020. Grønn Byggallianse deltar aktivt i arbeidet, skriver de videre i pressemeldingen.

I tillegg samarbeider Grønn Byggallianse med WGBC om praktiske og politiske tilnærminger for å optimalisere ressursbruk i sektoren.

– Nå er det opp til alle oss i næringen å utforske hvordan vi kan få til et sirkulært skifte i bygg- og eiendomssektoren i Norge, sier Solgaard.