Spennende resultatvår

Resultatene for første kvartal for flere av de større virksomhetene i næringen begynner nå å bli klare, og mange venter i spenning for å se utviklingen med tanke på situasjonen hele samfunnet nå befinner seg i. Så langt ser tallene tilfredsstillende ut.

Perioden etter påske blir ofte regnet som tiden på året hvor veldig mange prosjekter går inn i den mest travle epoken - og hvor mye skal skje på kort tid, over store deler av landet. Heldigvis ser dette også ut til å være tilfelle nå, til tross for koronakrisen vi opplever. Det er mange selskaper og byggherrer som virkelig har lagt seg i selen for å klare å holde farten oppe gjennom ulike tilpasninger og justeringer av driften. Ikke minst er det mange ansatte i de ulike selskapene som nå virkelig står på og tilpasser seg en ny måte å arbeide på, og dette gir resultater. For selv om store deler av landet har vært og delvis er stengt ned, er det bemerkelsesverdig hvor raskt mange har klart å tilpasse seg en vanskelig situasjon og faktisk har klart å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre. Det gir også resultater, og det er fortsatt bra aktivitet i store deler av verdikjeden. Det er det mange som fortjener honnør for – ikke minst alle de dyktige folkene ute på byggeplassene.

Selvsagt er det noen som merker dette mer på kroppen enn andre, men når det gjelder pågående prosjekter ser det tilsynelatende ut til å gå bra for veldig mange. Det er meget viktig, ikke bare for byggenæringen, men for verdiskapningen i hele samfunnet rundt oss. Det er ekstremt viktig med god aktivitet i byggenæringen for å holde hjulene i gang, noe næringen selv har påpekt ved flere anledninger inn mot regjeringen og Stortinget. Da må det også være tilfredsstillende å kunne si at byggenæringen også har gjort sitt for å få til dette.

Men det er viktig å huske på at selv om det kan virke som en liten evighet siden koronasjokket kom over oss, står vi i fare for at dette kun er i en tidlig fase og at den nye hverdagen er noe vi må tilpasse oss i lang tid fremover. Derfor er det kanskje knyttet mest spenning og usikkerhet til tiden etter sommeren og for 2021. Det er ekstremt viktig at prosjektene som nå har vært planlagt og er under planlegging faktisk bli satt ut i livet, og at det blir fullført. De som nå vurderer å stoppe planleggingen av både store og små prosjekter, og faktisk da legger utbygginger på is, vil bidra til en nedgang i aktiviteten noen måneder frem i tid. Er det for mange som velger en slik løsning, vil det opplagt få en stor innvirkning, og dette vil da ramme hele verdikjeden – og det kan komme en tung periode som vil påvirke mange. Ikke minst risikerer vi at dette vil gå utover rekrutteringen, noe byggenæringen på noe lengre sikt ikke har råd til. Derfor er det nå viktig at alle kjenner på ansvaret med å holde hjulene i gang, og her har selvsagt de offentlige byggherrene et spesielt ansvar.

Med april snart unnagjort, begynner også mange resultater å tikke inn. Vi har foreløpig ikke sett tallene til veldig mange aktører, men både Skanska og NCC kunne tirsdag presentere oppløftende konserntall. De peker på at de så langt ikke er tungt rammet av koronakrisen, men at de er mer spente på tiden fremover. Snart kommer også kvartalstallene til flere norske selskaper, og det skal bli spennende å se hvilken retning disse peker. Her er det selvsagt viktig å huske på at koronasituasjonen kun påvirker en liten periode av tallmaterialet. Vi må nok vente noen flere kvartaler før den virkelige effekten slår inn for fullt. Forhåpentligvis står aktørene nå sterkt og kan håndtere en krevende mulig situasjon resten av året.