Foto: Arne Veum / NTB scanpix

Bussbrannen i Gudvangatunnelen er slukket

Brannen i bussen i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane er slukket. Brannvesenet driver på med etterslukking

Det opplyser 110-sentralen på Twitter snaut to timer etter at den første meldingen om at en buss med minst 32 personer om bord sto i brann rundt 500 meter inn i tunnelen.

Brannvesenet driver etterslukking, og det pågår fortsatt en større aksjon for å berge ut folk som antas å være i tunnelen. De som ikke er gjort rede for, skal befinne seg et godt stykke fra bussen som brant.

Vegvesenet har satt krisestab etter tunnelbrann

Brann i turistbuss i GudvangatunnelenSjåfør hentet 32 personer ut av brennende tunnel