Per Helge Pedersen

Bruker politikerne den kunnskapen de får?

Som pressemann har jeg deltatt på hundrevis av konferanser gjennom et langt arbeidsliv. Etter beste evne har jeg forsøkt å formidle mye av det som er kommet frem på disse konferansene - ikke minst her i Byggeindustrien og på bygg.no.

 Ofte sies det mye bra som kan bidra til å lage et bedre samfunn. I salen sitter det ofte veldig mange politikere og veldig mange byråkrater. Men hva kommer ut av alle disse konferansene? Har deltakerne evne til å nyttiggjøre seg den kunnskapen de får? Er folkevalgte og folk fra de offentlige administrasjonene i stand til å gjøre noe med den kunnskapen de får? Er det noen som følger opp kunnskapen i praktisk politikk? Hvor ofte bruker man kunnskapen til å gjøre vedtak som fører til forandringer? Ja, vi kan fortsette spørsmålsrekken. Men hva er svarene?

Og bruker man det nettverket som kan bygges opp på slike konferanser? Jeg bare spør. En av de store fordelene med slike konferanser er at det samles mange spennende mennesker. Når spennende mennesker møtes utveksles erfaringer, man får nye kontakter. Men har man virkelig evnen til å bygge nettverk – og har man evnen til å bruke nettverket for det det er verdt?

Jeg er dessverre ikke sikker på det.

Ofte presenteres gladsaker på slike konferanser. Folk som har lykkes presenterer stolt hva de har fått til. Men tar politikere og byråkrater dette innover seg. Forsøker man å støtte folk i sine egne nærområder – folk som har ideer og som gjerne vil lykkes, men som ofte stanger hodet i en byråkratisk mur.

Jeg er dessverre ikke sikker på det heller.

Nå er vi midt oppe i en lokalvalgkamp. Jeg vil anmode alle som står til valg om å tenke over de spørsmålene jeg har stilt. Hadde flere politikere/byråkrater vært litt mer engasjert etter slike konferanser, er jeg overbevist om at mye kunne ha blitt gjort. Man kunne da kanskje i sterkere grad sagt ja enn nei når vedtak skal gjøres. Det kunne ha gjort at nye bedrifter har fått den fødselshjelpen som ofte skal til for at det skal bli nye arbeidsplasser. Gründere kunne ha blomstret.

Norge trenger engasjerte, kunnskapsrike politikere og byråkrater som bidrar til at det blir forandringer. Vi har heldigvis en rekke eksempler på at noen politikere og noen byråkrater har gjort underverker. Det har ført til vekst og utvikling i mange lokalsamfunn. Og skal lokalsamfunnene overleve må det være vekst og utvikling. Men det betinger at vi får flere politikere som våger og som satser. Deres jobb er å bygge landet.