Bruk kompetansen

Hver eneste dag videreutvikles den samlede kompetansebasen blant virksomhetene i verdikjeden i byggenæringen. Det er viktig at denne kompetansen brukes best mulig for å løse morgendagens oppgaver.