Foto: Statens vegvesen

Brua tåler ikke sjøvann - må rives

Innen 10-15 år må lavbrua på Engeløybrua i Steigen rives på grunn av rust. En ny bru vil koste over 100 millioner kroner.

Det skriver Avisa Nordland i en artikkel på sine nettsider mandag.

– Det er rustangrep og skader på armeringen som gjør at lavbrua må skiftes ut. Innen 10–15 år må vi komme opp med en ny løsning, sier distriktsveisjef Kjell Skjerve i Statens vegvesen til Avisa Nordland.

Engeløybrua sto ferdig på andre halvdel av 1970-tallet, og ble rehabilitert på ’90-tallet. Likevel må brua nå rives.

– Forklaringen på rustangrepene i Steigen er at deler av lavbrua er bygd på prefabrikkerte bærebjelker. De ble produsert på stedet, og det ble da brukt både sjøvann og til dels sjøsand. På den tiden var man ikke så bevisst på kvaliteten på sementen. Det ble heller ikke ført god nok kontroll på at overdekningen på armeringen hadde tilstrekkelig tykkelse, forklarer Skjerve.

– Høybrua har derimot klar seg relativt bra sammenlignet med andre bruer som ble bygd på samme tid, sier Skjerve. Han utelukker likevel ikke at også hovedbrua må skiftes ut.

Lavbrua alene vil koste mer enn 100 millioner kroner å skifte ut, og det er Nordland fylkeskommune som må ta regningen.