Foreslår tiltak for mer bru- og tunnelbygging

Samarbeidspartiene vil endre tilskuddsordning slik at det blir enklere å bygge bruer og tunneler for å erstatte ferjer på fylkesveiene.

De ønsker at fylkesveinettet skal få den samme ferjeavløsningsordningen som riksveinettet. Det vil si at ferjetilskuddet videreføres i minst 40 år når en bygger bru eller tunnel for å erstatte en ferjerute.

– Det er 102 ferjesamband på fylkesveinettet i Norge i dag. Mange av disse kan erstattes med bru eller tunnel og på den måten gi nye samfunn fastlandsforbindelse, sier lederen for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp), fra Hordaland.

Han får støtte fra blant andre Bjørn Lødemel som representerer Høyre i samme komité og er stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane.

– Dette er et svært viktig virkemiddel for å gjøre samferdselsprosjekt mer lønnsomme. I vårt fylke betyr det blant annet at viktige veisamband som for eksempel Kystveien, Atløysambandet og Ytre Steinsundet kan realiseres, sier han.

Kristelig Folkepartis kommunalpolitisk talsmann Geir S. Toskedal mener dette grepet vil gi en rekke lokalsamfunn langs kysten ny giv for næringsvirksomhet og bolyst.