Borten Moe vil hjem til gården

Ola Borten Moe sier nei til en ny stortingsperiode for å skaffe seg erfaringer utenfor politikken. Men først og fremst vil han hjem til gården sin.

– Jeg mener andre erfaringer og perspektiver er verdifulle for fortsatt politisk engasjement. Jeg har i dag ingen konkrete planer utover driften av Skjefstad, sier første nestleder i Senterpartiet og olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Han kunngjorde mandag ettermiddag overraskende at han ikke ville ta gjenvalg til Stortinget for Sp i Sør-Trøndelag. Slik NTB forstår det har han tatt avgjørelsen på selvstendig grunnlag, uten at partileder Liv Signe Navarsete ble spurt til råds.

Borten Moe vil takke ja til gjenvalg som nestleder dersom han får spørsmålet av valgkomiteen før landsmøtet neste år. Navarsete poengterer overfor NTB at hun selv var nestleder i partiet lenge før hun ble valgt inn på Stortinget.

– Det er ingenting i Senterpartiet som er til hinder for å være nestleder og yrkesaktiv på annet hold samtidig, sier hun.

– Et savn for gruppen

Når denne stortingsperioden er over vil Borten Moe ha vært folkevalgt for Sp i 18 år, ti av dem på heltid. Han tok over som olje- og energiminister etter Terje Riis-Johansen i fjor.

– Helt siden jeg ble aktiv tidlig på 1990-tallet har Senterpartiet og politikk gradvis blitt større deler av det jeg har gjort og den jeg er. Etter nøye overveielse har jeg kommet fram til at jeg ikke vil forplikte meg til fire nye år på Stortinget, sier han.

Navarsete poengterer selv verdien av å ha erfaring utenom politikken med i bagasjen i en politisk karriere. Ola Borten Moe eier gården Skjefstad Vestre i Sør-Trøndelag, og har de siste årene jobbet for å utvide driften ved å kjøpe jord fra omkringliggende bruk.

– Jeg er blant dem som kanskje forstår bedre enn andre det valget Ola har tatt. Jeg har selv erfart den politiske verdien av å ha gjort noe annet enn bare å ha drevet med politikk, og har derfor både forståelse og respekt for valget Ola har tatt. Det vil bli et savn for Sps stortingsgruppe at Ola trer ut, sier Navarsete.

Varsler comeback

– Jeg har et sterkt ønske om å bidra til at Senterpartiet skal gjøre et godt valg neste høst, og til at regjeringen skal fortsette. Jeg vil også i årene fremover ønske å bidra til Senterpartiets vekst og utvikling i den grad partiet ønsker det, sier Borten Moe.

Han er villig til å fortsette som statsråd så lenge den rødgrønne regjeringen sitter, men overlater til Navarsete å ta avgjørelsen. I sitt knappe år som olje- og energiminister har han rukket å bli svært omstridt hos miljøbevegelsen på venstresiden av politikken, også hos regjeringspartner SV, blant annet fordi han har gitt uttrykk for en ekspansiv oljepolitikk som ikke har vært forankret i regjeringen.

– Jeg er glad for at Ola er så klar på at han også framover vil engasjere seg med full glød i kampen for at Sp skal gjøre et godt valg, og for at regjeringen skal gjenvelges. Samtidig er jeg glad for at Sp i Sør-Trøndelag har en levende partiorganisasjon med mange gode kandidater til å representere fylket, sier Navarsete.