Bommet grovt på skyhøy strømpris

TrønderEnergi bommet fullstendig da de doblet strømprisen for sine abonnenter denne uka.

 

Selskapet analyserte seg fram til en ekstrempris som følge av en utkobling av overføringslinjen mellom Sverige og Trøndelag (Nea – Jerpen) inneværende uke. Men i stedet for prisoppgang ble det prisnedgang på kraftbørsen.

Selskapets kunder kan derimot ikke være særlig tilfreds med å måtte betale en kilowattimepris på 2,50 kroner når spotprisen på kraftbørsen for tirsdag er 52 øre – den laveste strømprisen på åtte dager.

Skal slippe

Nå lover markedsdirektør Cathrine Tronstad i TrønderEnergi oppryddig. Hun sier til NTB at kundene kan slappe av. De skal likevel slippe å betale den høye strømprisen som er bestemt for inneværende uke.

– Vi måtte sikre oss tidlig fordi alle prognoser fra våre analysekontakter tilsa en ekstrempris. Men vi har full anledning til å redusere prisen når vi nå ser at utkoblingen likevel ikke medfører noen ekstrempris, sier Tronstad.

Hun sier på selskapets vegne at dette har vært en forferdelig situasjon for TrønderEnergi og de 12.500 standard variabelkundene selskapet har.

– Det har vært vondt, rett og slett, sier Tronstad.

Noen god forklaring på hvorfor TrønderEnergi, som eneste selskap, mer enn doblet strømprisen i uke 13 har hun likevel ikke.

God kontroll

Svenskene skal fullføre den nye kraftlinjen Nea-Jerpen mellom Sverige og Trøndelag denne uken. Arbeidet medfører utkobling av strømmen på denne overføringslinjen fra og med tirsdag til og med lørdag. Når jobben er gjort vil overføringskapasiteten mellom Sverige og Midt-Norge være vesentlig bedret.

– Det kan virke som om enkelte aktører har vært veldig tidlig ute med å spå høye priser. Heldigvis har de i første omgang ikke klart å snakke dem unødvendig høyt. Vi har for øvrig kjørt analyser som viser at det er liten grunn til å frykte prisøkninger denne uka, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til NTB.

Akselsen sier at forsyningssikkerheten er godt ivaretatt de fem dagene Nea-Jerpen er utkoblet og at det ikke vil være problemer med strømforsyningen til Midt-Norge med mindre det skjer noe helt uforutsett.