Administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Boligprodusentene: Nyboligsalget fortsetter ned

- Salget av nye boliger har vært fallende siden juli 2021. Det er dessverre ikke noe som tilsier at trenden vil snu med det første, sier administrerende direktør, Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

Boligprodusentene peker på at byggevarekostnadene fortsatt er høye, og at økte energipriser utfordrer bransjen. Samtidig har boligkundene redusert kjøpekraft og bankene er mer restriktive med boliglån. Bransjen varsler utsettelser av flere prosjekter, ordrereserven minsker raskt, og fremover forventes det permitteringer og oppsigelser. Hiim er bekymret for bedriftene og arbeidsplasser i hele landet.

- For igangsetting av nye boliger er det forskjell mellom storby og distrikt. Det igangsattes fortsatt leilighetsprosjekter i byområdene, særlig i Akershus, mens enebolig- og småhusmarkedet er svakt. I distrikts-Norge ser vi generelt lav aktivitet, sier Hiim.

Salget av nye boliger i september 2022 er 19 prosent under september 2021, mens salget av nye boliger i tredje kvartal 2022 er 25 prosent under tredje kvartal 2021. Salget per boligtyper i tredje kvartal 2022 viser at eneboliger er 29 prosent under, småhus er 24 prosent under og leiligheter er 24 prosent under tredje kvartal 2021.

Hittil i år er det solgt 15.004 nye boenheter, det er 20 prosent under samme periode i 2021. Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 22.391 boenheter, som også er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen av nye boliger i september 2022 er 11 prosent over september 2021, mens igangsettingen av nye boliger i tredje kvartal 2022 er 7 prosent under tredje kvartal 2021.

Igangsatte nye boliger hittil i år er 15 790, det er 3 prosent under samme periode i 2021. Igangsetting pr boligtyper i hittil i år viser at eneboliger er 15 prosent under (3.726 boenheter), småhus er 23 prosent under (2.703 boenheter) og leiligheter er 12 prosent over (9.362) samme periode i 2021.

Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 56 prosent under samme periode i 2021. Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er3 976 enheter, som er 52 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av nye fritidsboliger hittil i år 5 prosent under første halvår 2021.