Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Boligprodusentene bekymret over svak igangsetting

Igansettingen på boligbygging falt som en stein i juli og august. Utviklingen bekymrer Boligprodusentene.

Per Jæger i Boligprodusentenes Forening er bekymret over utviklingen i boligmarkedet og advarer mot en innstramming av boliglånsforskriften.

Onsdag la Boligprodusentenes Forening frem sine tall for nyboligsalg og igangsetting av boliger i juli og august måned.

Der kommer det frem at igangsettingen falt med 25 prosent i juli sammenlignet med samme periode i 2018, og for august er droppet hele 41 prosent.

For hele 2019 så langt har nedgangen sammenlignet med 2018 vært på 17 prosent.

- Selv om det erfaringsmessig kan være svingninger i boligtallene i sommermånedene, er vi nå bekymret over markant fall i igangsettingen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Salget av nye boliger lå 44 prosent over fjoråret for juli, men 11 prosent under fjoråret for august.

- Vi ser at ingangsettingen faller selv om salget holder seg stabilt. Vi tror en økende andel av det rapporterte salget omfatter usolgte leiligheter i allerede igangsatte prosjekter. Det svekker også igangsettingen at bankene har økt kravet til forhåndssalg i nye prosjekter, sier Jæger.

Han mener forslaget fra Finanstilsynet om innstramming av boliglånsforskriften vil ytterligere svekke tilførselen av nye boliger.

- Vi vil sterkt advare mot det Finanstilsynet nå foreslår. Med den utviklingen vi ser, kommer det til å være lite nye boliger i Oslo i 2020. Det er lite som er regulert, og det vil noen år frem i tid være lite ute i markedet, sier Per Jæger under pressekonferansen.

Økt press i Oslo vil også påvirke resten av landet, ifølge Boligprodustenene.

- Oslo er motoren i boligmarkedet og det som skjer der påvirker også markedene andre steder i landet, sier han.

De siste 12 månedene er det solgt 27.406 boliger, og igangsatt 26.949 boliger.