Boligprisene opp 15 prosent i fjor

Boligprisene steg med 15 prosent i 2006, viser en oversikt fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Eiendomsmeklerforetakenes forening (Eff) venter et enda sterkere boligår i 2007 enn NEF gjør: Boligprisene vil stige med 12-14 prosent målt mot gjennomsnittet for 2006, sier nestleder i Eff, advokat Torbjørn Ek. Verken NEF eller Eff tror renteøkningene som er varslet i år, vil gjøre store utslag i boligprisene. Renteøkningene vil oppveies av det sterke arbeidsmarkedet og folks tro på framtiden, ifølge de to organisasjonene. Store regionale forskjeller I 2006 steg boligprisene prosentvis mest i sørvest, der blant annet Kristiansand, Stavanger og Sandnes hadde en økning på 21 prosent. Minst økning hadde Hamar med 7 prosent. I Hedmark utenom Hamar var den 14 prosent og 10 prosent i snitt for hele Hedmark. I Oslo var den gjennomsnittlige prisveksten på boliger 15 prosent, mens den var 13 prosent i Akershus. I Bergen steg boligprisene i gjennomsnitt med 17 prosent, mens Hordaland utenom Bergen hadde en prisvekst på 20 prosent. Trondheim kom ut av 2006 med en gjennomsnittlig boligprisvekst på 13 prosent. I Tromsø steg boligprisene med 10 prosent i snitt, mens gjennomsnittet for Nord-Norge var 14 prosent. Ulik utvikling Prisen på eneboliger sank med 1,5 prosent fra november til desember, men var 16,6 prosent høyere i desember 2006 enn på samme tid året før. Det betyr at prisene på eneboliger i gjennomsnitt har økt med 229 prosent siden bunnivået i 1992. Prisen på delte boliger, det vil si rekkehus, sank med 2,0 prosent fra november til desember, men var 16,6 prosent høyere i desember 2006 enn ett år tidligere. Eiere av delte boliger har siden bunnivået i 1992 hatt en prisøkning på boligene sine med 275 prosent. Leilighetsprisene steg med 1,2 prosent fra november til desember, og var 18,7 prosent høyere i desember 2006 enn på samme tid året før. Leiligheter har dermed i gjennomsnitt steget med 362 prosent siden bunnivået i 1992. Også tiden det i gjennomsnitt tar å selge en bolig, viser at 2006 var «et sterkt boligår». Gjennomsnittlig salgstid (formidlingstid) for norske boliger var i 2006 på 25 dager, som er ti dager mindre enn i desember 2005.