Boligprisene i desember gikk svakt opp

Boligprisene gikk opp med 0,3 prosent fra november til desember, viser boligstatistikken fra Eiendom Norge. Det er første gang siden 2003 at boligprisene har gått opp i desember måned.

Korrigeres boligprisene for sesongvariasjoner, har boligprisene steget 1,0 prosent, viser bransjeforeningen Eiendom Norges boligstatistikk.

– En boligprisoppgang på 0,3 prosent er sterkt til desember å være, noe som bekrefter trenden vi har sett gjennom hele 2014. Vi har lagt bak oss et år med en samlet vekst på 8,1 prosent, noe få mente var mulig ved fjorårets inngang, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Flere solgte boliger

I desember 2014 ble det solgt 3.172 boliger i Norge, noe som er 12 prosent flere enn i desember året før. I hele 2014 ble det solgt 85.666 bruktboliger, noe som er 4,7 prosent flere enn i 2013.

Boligprisene er nå 8,1 prosent høyere enn for ett år siden og er dermed tilbake på samme nivå som i starten av 2013.

– I 10 av 12 måneder av 2014 har det vært en oppgang i boligprisene. Trenden gjennom hele 2014 har vært et sterkt prismessig marked. Vi ser ingen tegn til nedkjøling i det norske boligmarkedet til tross for en økonomi som går mot mørkere tider, sier Dreyer.

– Vil ikke vare

Den sterke inngangen til 2015 vil imidlertid ikke vare, tror Dreyer. Han tror ikke det høye nivået vil holde seg i hele 2015, og venter en fallende tendens i tiden framover.

– Boligprisene ligger nå vesentlig høyere enn de fleste ventet. Vi venter derfor et prispress i de fleste regionene månedene framover, sier Dreyer.

I desember 2014 tok det gjennomsnittlig 48 dager å selge en bolig i Norge, mot 49 dager året før. Det er fortsatt store regionale forskjeller, selv om alle de største byene – med Stavanger som eneste unntak – har hatt en prisvekst i løpet av den siste måneden i 2014.

– Svakere 2015

Kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge peker på at prisene i desember 2014 var 2,2 prosent over gjennomsnittet for hele året, men samtidig 3,5 prosent under gjennomsnittet i 2013.

– Vi har dermed et såkalt overheng, noe som betyr mye for hvordan gjennomsnittsprisen vil utvikle seg. I januar har vi normalt sett en prisstigning på 2-3 prosent, men i år starter vi med en pris som ligger 4-5 prosent over fjorårets gjennomsnitt. Det betyr at prisene vil utvikle seg noe svakere måned fra måned i 2015, sier Lundesgaard.

Færre nye boliger

Han tror også at markedet for nye boliger vil få seg en knekk i tiden framover.

– Sterk konkurranse mellom bankene tilsier lavere boliglånsrenter langt fram i tid. Samtidig vil fallende investeringer i oljesektoren også påvirke det øvrige arbeidsmarkedet og føre til en økende arbeidsledighet, mener han.

Usikkerheten rundt norsk økonomi framover vil dermed få betydning for nybyggmarkedet.

– Over tid tror vi utbyggere og investorer i nybyggmarkedet vil måtte putte prosjekter i skuffen, noe som gjør at prisnivået i bruktmarkedet vil stabilisere seg på grunn av færre nye boliger, mener Lundesgaard.