Daglig leder Jomar Sagmo i Overhalla Hus reagerer på at banker tilbaketrekker finansieringsbeviser. Foto: Overhalla Hus

Boligbygger fortviler - ferdig avtalte prosjekter utsettes på ubestemt tid

Kontraktene, byggetillatelsene, finansieringsbevisene og oppstartsdatoene var på plass. Likevel er nå flere av prosjektene til boligbyggeren Overhalla Hus i Trøndelag utsatt på ubestemt tid

– Kunder har fått tilbaketrukket sine finansieringsbevis fordi den ene parten i familien er blitt permittert som følge av koronasituasjonen. Dette skjer uavhengig av permisjonens varighet og kundens finansielle muskler.Det er snakk om prosjekter utenom Husbanken, men jeg vil ikke nevne hvilke banker det er snakk om, sier en frustrert daglig leder, Jomar Sagmo, i Overhalla Hus.

Han sier kontraktene de har tapt er konkrete eneboligprosjekter, men legger til at flere møter samme type utfordringer i leilighet- og rekkehusmarkedet.

– Konsekvensene er at bankene kan bidra til å svekke boligmarkedet. Hele landet er nå med i den offentlige dugnaden, og da er det på sin plass at også de finansielle aktørene er med på den. Jeg vil derfor oppfordre dem til å bruke skjønn i slike saker. Det er i hele samfunnets interesse å holde hjulene i gang, sier Sagmo til Byggeindustrien.

Vil forenkle boliglånforskriften

Sagmo mener det nå burde tas flere grep for å hjelpe nyboligmarkedet.

– Det burde ses på en midlertidig forenkling av boliglånsforskriften, blant annet med tanke på egenkapitalkrav. Gjennomsnittlig kundealder er på mellom 25 og 30 år, og med dagens krav til egenkapital er det utfordrende for dem å komme inn på boligmarkedet, sier han.

Sagmo sier egenkapitalkapital før koronasituasjonen ofte ble løst ved at foreldre kunne hjelpe til.

– I dagens situasjon er også dette blitt vanskeligere, som følge av at en eller begge av de foresatte er permittert. Generelt er det strammet inn på alle utlån og da hjelper det dessverre lite med historisk lav rente på kort sikt, sier han.

Lydhøre i KMD

Overhalla Hus har tatt opp problematikken med bransjeorganisasjonen Treindustrien.

De har igjen fulgt opp saken med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien sier de oppfattet regjeringen som lydhør.

– Til nå er har det vært mye fokus på utvidede rammer til Husbanken fra næringens side, men vi mener det fremover er viktig å se på flere virkemidler. Ved blant annet å endre boliglånskravene kan man bidra til å opprettholdeboligproduksjon, sier hun til Byggeindustrien.

– Vi mener et bredt sett av virkemidler må tas i bruk for å stabilisere boligmarked, både på kort og lang sikt. Vi hadde nylig et møte med KMD, der vi drøftet utfordringer knyttet til fallet i boligmarkedet. Vi oppfatter at regjeringen er veldig lydhøre, og har tillit til at de nå tar grep. Vi venter også at stortinget bidrar slik at usikkerheten som rammer byggenæringen hardt reduseres snarest mulig, legger Finstad til.