BoligPartner-konsernet og Norhus kjøper seg inn i Tyrolerhus

BoligPartner Konsern og Norhus kjøper deler av Tyrolerhus gjennom sitt felles eierskap i Boda Norge. Avtalen sikrer BoligPartner Konsern og Norhus vesentlige eierandeler i Tyrolerhus.

Avtalen innebærer blant annet at Tyrolerhus vil kjøpe komplette byggesett gjennom BoligPartner Konsern. I tillegg vil Norhus og BoligPartner Konsern gjennom sine eierskap bidra i arbeidet med å utvikle kjeden videre fremover.

- Tyrolerhus har hatt et sterkt merkenavn i Norge og er kjent for sine særpregede, gavlvendte boliger. De har et uløst potensial i markedet, og dette ønsker Norhus å ta del i og utvikle videre, sier Einar Holsvik i Norhus.

- Tyrolerhus er et spennende selskap med produkter som retter seg mot en litt annen hovedmålgruppe enn BoligPartner gjør i dag. Oppkjøpet i Tyrolerhus sikrer dermed et enda bredere nedslagsfelt for konsernet som helhet, sier Gunnar Wedvik, konsernsjef i BoligPartner Konsern.

Operasjonelt vil Tyrolerhus i hovedsak driftes videre på samme måte som tidligere. Selskapet har eget hovedkontor i Sandefjord, og dette vil bestå.

Selve oppkjøpet av Tyrolerhus struktureres gjennom selskapet Boda Norge, og medfører at Boda Norge kjøper 52 prosent av aksjene i Tyrolerhus. BoligPartner Konsern eier 50 prosent av Boda Norge. Den andre halvparten eies av Tema Holding AS som Norhus står bak.

I tråd med BoligPartner-konsernets vekstambisjoner
Eierne av BoligPartner Konsern har en vedtatt strategi med målsettinger om en årlig vekst på 20 prosent for konsernet som helhet. Dette skal skje gjennom både organisk vekst i eksisterende selskaper, samt gjennom oppkjøp og etablering av nye merkenavn.

- Oppkjøpet i Tyrolerhus er i tråd med BoligPartner-konsernets vedtatte strategi, og sikrer konsernet ytterligere volum og viktige synergier. Dette vil bidra til å øke konsernets samlede gjennomslag i markedet, sier Gunnar Wedvik, konsernsjef i BoligPartner Konsern.