Bogen blir ny leder av Consto Eide

Jørn Bogen (60) er ansatt som daglig leder i Consto Eide AS. Nåværende leder, Ola Holter, fortsetter som prosjektleder i firmaet.

Bogen har i dag ansvaret for utbygging av småkraftverk i Clemens Kraft AS, ett av landets største utbyggingsselskaper av småkraftverk. Han har lang fartstid fra byggenæringen, bla. som regiondirektør i Kruse Smith med ansvar for Østlandet.

Før dette var Bogen regiondirektør Bolig i Peab, hvor han også i tre år var avdelingsleder for virksomheten i Oslo-området.

Jørn Bogen er utdannet bygningsingeniør fra Narvik Ingeniørhøgskole i 1978. Han regner med å være på plass i sin nye stilling i løpet av første kvartal 2017.

Consto Eide AS har i dag sitt største byggeoppdrag på Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo hvor selskapet blant annet bygger nytt nye psykiatribygg . Nylig fikk selskapet kontrakt for utvidelse av Best Western Oslo Airport Hotell på Gardermoen med et tilbygg på 3.200 kvadratmeter BTA. Omsetning i 2016 ventes å ligge på cirka 300 millioner kroner.