BNL samler bedriftsledere og andre aktører for å komme frem til gode tiltak for å få flere kvinner til å velge en jobb i byggenæringen. Foto: Rørentreprenørene Norge

BNL-samling for å få flere kvinner til å velge byggenæringen

Hanne Rønneberg fra Sintef, Daniel K. Siraj fra Obos, Bettina Gerti Gross fra PNC Norge, Eirik Gjelsvik fra Backe og Grete Aspelund fra Sweco er noen av de som skal dele sine råd og innspill fra scenen når BNL 30. januar inviterer inn til en samling rundt hvordan vi skal få flere kvinner til å velge å byggenæringen.

– Vi skal også få høre hvordan Forsvaret har jobbet, hvordan dette ser ut fra politisk hold og ikke minst Ingeborgnettverket - som har bidratt til å sette dette høyt på dagsordenen i byggenæringen - vil dele sine erfaringer, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg - EBA har gjennom sitt mangfoldsprosjekt også sett på hvilke mekanismer som skal til for å skape et større mangfold i arbeidslivet. Dette skal vi også få vite mer om på konferansen.

– BNL har invitert mange ulike aktører til å gi sine råd om hvilke tiltak vi bør vektlegge for å oppnå målsettingen om å få flere kvinner til å velge å jobbe i byggenæringen. Vi ønsker også at flest mulige på samlingen skal bidra gjennom gode diskusjoner og har satt av tid til workshop de siste to timene av dagen, sier Sandnes.

BNL opplever at mange er svært interessert i dette temaet og initiativet er blitt veldig godt mottatt i næringen.

– Det er mange som har sagt de ønsker å bidra på ulike måter. Det er veldig positiv. Jeg tror dette blir en svært spennende dag, sier Sandnes videre.

Målet med samlingen er at BNL får noen klare råd på hvilke områder vi bør konsentrere innsatsen for å komme et skritt videre i dette viktige arbeidet.

– Bedriftsledere, HR-ansvarlige og alle andre som er engasjert i denne problemstillingen håper vi ønsker å sette av dagen for å diskutere dette, sier Sandnes.

Samlingen avholdes på Næringslivets hus på Majorstuen. Det blir servert lunsj. Arrangementet er gratis.