Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL. Foto: Moment Studio

BNL: En av fem bedrifter rammet av tyverier fra byggeplass

En av fem bedrifter i den utførende delen av byggenæringen er blitt rammet av tyverier fra byggeplass det siste halvåret, viser en fersk spørreundersøkelse fra Byggenæringens Landsforening (BNL).

– Tyverier fra byggeplasser er et stort problem for næringen. Undersøkelsen viser imidlertid at det er store bransjeforskjeller. Mens 50 prosent av entreprenørene i undersøkelsen svarer at de har blitt utsatt for tyveri, er det 16 prosent av byggmestrene som svarer det samme, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at seks av ti bedrifter svarer at tyveri fra byggeplass fører til økte kostnader til innkjøp av utstyr og sikring av byggeplass. For rundt en tredjedel fører dette også til forsinkede prosjekter.

BNLs inntrykk er at bedriftene stadig blir flinkere til å gjennomføre sikringstiltak på byggeplassene, og stenge tyvene ute.

– Det er viktig med god tyverisikring. I vår nylig publiserte veileder "Stopp tyven" har vi også fått innspill fra både politiet og Finans Norge. Vi håper veilederen kan bidra til å hjelpe medlemsbedriftene med enkel og kostnadseffektiv tyverisikring, sier Sandnes.

Til tross for større søkelys på sikring, ser de fortsatt at enkelttilfeller kan ramme hardt. – Kriminelle operer stadig mer utspekulerte, og er først verktøy, GPS-utstyr og andre verdisaker stjålet, er det vanskelig å få det tilbake. Disse tyveriene forteller oss også at det er profesjonelle aktører som er på ferde, sier han.

BNL understreker at det er viktig at myndighetene prioriterer økonomisk kriminalitet, og at politiet har ressurser til å etterforske sakene.

- Tallene fra vår undersøkelse viser at flere anmelder tyveriene. Det er bra. En konsekvent anmeldelse-policy viser både kriminelle, politiet og samfunnet ellers at tyverier er et problem næringen ser alvorlig på, sier Sandnes.

De tror at enda flere vil anmelde dersom dette forenkles og gjøres heldigitalt.

Spørsmålene om tyverier på byggeplass er stilt i forbindelse med NHOs medlemsundersøkelse. 665 bedrifter i byggenæringen har svart på disse spørsmålene. Undersøkelsen er blitt utført av Ipsos i november 2019.

Her er flere funn fra undersøkelsen:

  • En av fem: 22 prosent av bedriftene i byggenæringen har opplevd tyverier i 2019.
  • Store bransjeforskjeller: Flest tyverier blant bedrifter tilknyttet bransjeforeningen EBA - Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg: 50 prosent
    Malermestrenes Landsforbund: 32 prosent
    Røreentreprenørene Norge 29 prosent
    Byggmesterforbundet:16 prosent
    Ventilasjons og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund: 15 prosent
  • Økte kostnader: 63 prosent svarer at det har ført til økte kostnader både til innkjøp av utstyr og mer sikring.
  • Fører til forsinkelser: 33 prosent svarer at det fører til forsinkelse av arbeider.
  • Rundt halvparten anmelder: 47 prosent svarer at de anmelder tyveriene til politiet.