BMO Elektro skal drifte el-anlegg langs riksveg i et stort geografisk område i Troms og Finnmark. De aktuelle strekningene er merket med rosa i kartet.
BMO Elektro skal drifte el-anlegg langs riksveg i et stort geografisk område i Troms og Finnmark. De aktuelle strekningene er merket med rosa i kartet.Illustrasjon: Statens vegvesen.

BMO skal drifte 861 kilometer el-anlegg for Vegvesenet

BMO Elektro har vunnet kontrakten på å drifte el-anlegg på 861 kilometer vei og gang- og sykkelvei i Troms og Finnmark fylke.

BMO Elektro AS har signert kontrakt med Statens vegvesen etter å ha levert et tilbud på 77,8 millioner kroner, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

BMO Elektro vant oppdraget i konkurranse med Mesta (cirka 85 millioner), Alta Kraftlag Drift (cirka 99 millioner) og Gagama Elektro (cirka 144,5 millioner).

Kontrakten gjelder fra 1. mars 2022 og ut august 2027, og omfatter i alt 770 kilometer vei og 91 kilometer gang- og sykkelvei. Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med et, to eller tre år, opplyser Vegvesenet.

Veistrekningene som BMO Elektro skal dekke er:

– E6 fra Brandvoll i Bardu til Leirbotnvann i Alta

– E8 fra Tromsø Lufthavn til riksgrensen Galgujavri i Storfjord

– E45 fra Gakori i Alta til riksgrensen Kivilompola i Kautokeino

Kontrakten omfatter totalt 13 tunneler, og til sammen cirka 4.200 veilys.

BMO skal også drifte trafikksignalanlegg, høyfjellsbommer, sideanlegg, værstasjoner, trafikktellepunkt, kamera, fartsmålere, fotobokser, digitale infotavler og bruer.

– Oppdraget omfatter blant annet kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodisk arbeid, reparasjon av skader og utskifting og installasjon. BMO får også ansvar for registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på veinettet, sier overingeniør Sten-Arne Johnsen i Statens vegvesen.

Kontrakten inneholder miljøkrav, og entreprenøren må rapportere gassutslipp og relaterte forbruksdata på kjøretøyene som brukes i kontrakten, skriver Vegvesenet i meldingen.