Markert med grått til venstre er kontraktsområdet i kommunene Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne. Til høyre er kommunene Sauda, Suldal og Ullensvang. Nederst er kommunene Hjelmeland, Strand, Randaberg og Stavanger. illustrasjon: Statens vegvesen
Markert med grått til venstre er kontraktsområdet i kommunene Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne. Til høyre er kommunene Sauda, Suldal og Ullensvang. Nederst er kommunene Hjelmeland, Strand, Randaberg og Stavanger. illustrasjon: Statens vegvesen

BMO Elektro vant stor Vegvesen-kontrakt på Vestlandet

BMO Elektro skal drifte el-anlegg på 663 kilometer vei, gang- og sykkelvei i Rogaland og Vestland for Statens vegvesen.

BMO Elektro AS fra Åsane i Bergen har signert kontrakt med Statens vegvesen etter å ha levert et tilbud på 38.913.956 kroner.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding torsdag.

Kontrakten gjelder fra 1. januar 2022 og ut august 2027, og omfatter i alt 622 kilometer vei og 41 kilometer gang- og sykkelvei.

Partene kan også bli enige om å forlenge kontrakten med ett, to eller tre år, skriver Vegvesenet i pressemeldingen.

Kontrakten omfatter totalt 54 tunneler, og det skal totalt driftes i alt 6.651 veilys. BMO Elektro skal også drifte værstasjoner, trafikktellepunkt, kamerastasjoner, fartsmålere, fotobokser og digitale infotavler.

– Oppdraget omfatter blant annet kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeid, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekt. Til ansvaret hører også registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og handtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på veinettet, sier prosjektleder Tor Oscar Walskaar i Statens vegvesen.

Dei andre som leverte tilbud på jobben, var:

Mesta, med et tilbud på 46.492.987 kroner

Otera Traftec, med et tilbud på 49.382.293 kroner

Nettpartner, med et tilbud på 64.850.489 kroner