ÅRETS BYGGMANN 2017: Oddbjørn Blø og Per Inge Blø i Blø Bygg AS. (Foto: James Attwood, Byggmann)ÅRETS LEVERANDØR 2017 : Aage Christensen, Perry Giskegjerde, Ellen Hällstrøm og Geir-Inge Evjen i MOTEK AS med prisen for Årets leverandør 2017 (Foto: James Attwood, Byggmann)ÅRETS NYKOMMER 2017: Morten Andersen og Jan Heranger fra JAMO Eiendomsutvikling AS med prisen for Årets Nykommer 2017 (Foto: James Attwood, Byggmann)

Blø Bygg AS ble Årets Byggmann 2017

Byggmann sin årlige medlemssamling, Byggmann-dagene 2018, gikk av stabelen 12. til 14. april på Scandic Parken Hotel i Ålesund.

Adm. dir. Are Blindheim er opptatt av at Byggmann-dagene skal ha fokus på faglig oppdatering, medlemsmøte, og ikke minst sosialt samvær.

- Dette er en viktig møteplass for medlemmer og leverandører, og motivere til enda sterkere samarbeid og lojalitet til kjeden, sier han.

Cirka 200 representanter fra hele landet var samlet til festmiddag som avrunding på Byggmann-dagene lørdag kveld, som da hadde vart i tre dager. Bjarne Brøndbo sto for underholdningen gjennom hele kvelden, der også premie- og prisutdelinger sto på programmet foran en feststemt forsamling.

Kjedens gründer og styreformann, Roger Blindheim, er opptatt av å ta vare på den erfaring og kunnskap som  medlemmene har opparbeidet seg gjennom årene. Mange medlemsbedrifter står foran et generasjonsskifte, og han tok derfor initiativ til å etablere en veteranklubb for fremtidige «pensjonister» når de overlater driften til neste generasjon. Byggmann-veteraner vil blant annet delta gratis på Byggmann sine fellesarrangementer som eksempelvis de årlige Byggmann-dagene.

Årets Byggmann 2017

”Årets Byggmann 2017” ble Blø Bygg AS fra Midsund kommune i Møre og Romsdal.

I begrunnelsen for kåringen sa Are Blindheim at prisen ”Årets Byggmann” i år "går til et medlem som har vært medlem i over 25 år, og som har vært en stabil representant for Byggmann. De har skapt sikre arbeidsplasser og fornøyde kunder, og er en anerkjent aktør i sitt område, ikke minst gjennom solid entreprenørskap, godt håndtverk og gode resultater. De har høy kompetanse både faglig og forretningsmessig, og har bidratt positivt til kjedens utvikling. Bedriftens lojalitet til kjeden er meget høy, og de har alltid sluttet opp om kjedens samlinger og arrangementer.Årets vinner er en meget god ambassadør for Byggmann, og er et medlem vi er stolte av å ha i kjeden."

Årets Leverandør 2017
”Årets leverandør 2017” ble i år tildelt MOTEK AS, og det var Aage Christensen, Perry Giskegjerde, Ellen Hällstrøm og Geir-Inge Evjen som fikk æren av å ta imot prisen til stor applaus fra publikum. MOTEK AS har vært leverandør til Byggmann i mange år, og alltid stilt opp på Byggmann sine aktiviteter. I begrunnelsen het det bl.a at de er en leverandør som har satset på Byggmann, og som har fått god uttelling for dette, både resultatmessig og omdømmemessig. De virker i dag enda mer sultne på å yte god service til medlemmene, og er en leverandør vi synes det er kjekt å ha med på laget.

Årets Nykommer 2017
”Årets Nykommer” er en pris som tildeles nye medlemmer som gjennom sin daglige drift raskt og effektivt tar i bruk de verktøy og systemer som kjeden tilbyr sine medlemmer, og ikke minst er profilering og markedsføring et viktig moment i en slik vurdering.

Prisen gikk i år til JAMO Eiendomsutvikling AS fra Eidsvoll i Akershus, og ble tatt imot av Jan Heranger og Morten Andersen.

Like viktig for kjede og medlemmer

- Byggmanns årlige samlinger har alltid vært en viktig møteplass for våre medlemmer, leverandører og samarbeidspartnere, og skal gi inspirasjon og motivasjon i hverdagen. Kjeden, som i en årrekke har ligget blant de fem største i landet, teller i dag rundt 112 medlemsbedrifter, og er i stadig vekst. Vi opplever stor interesse for medlemskap i Byggmann, og tror bakgrunnen er at vi oppfattes som en seriøs og attraktiv samarbeidspartner med et av de mest komplette medlemstilbudene blant boligkjedene i landet, og at vi kan vise til stabil vekst over mange år, avslutter Are Blindheim.