Morten Marøy - prosjektleder byggherre, Elin Randli - Ass. pl. byggherre, Jarle Refseth, prosjektleder hos totalentreprenør Skanska samt Bjørn Andersen.
Morten Marøy - prosjektleder byggherre, Elin Randli - Ass. pl. byggherre, Jarle Refseth, prosjektleder hos totalentreprenør Skanska samt Bjørn Andersen.

Ble kåret til årets prosjekt av Prosjekt Norge

Nidarvoll og Sunnland skoler med idrettshall er kåret til årets prosjekt av Prosjekt Norge.

Fakta

Byggherre: Trondheim kommune
Totalentreprenør: Skanska Norge
Ark: Henning Larsen Arkitekter
LARK: Løvetanna Landskap

Kåringen fant sted under Prosjekt Norges partnerforum i Oslo 5. juni hos Opak.

Det var senterleder Bjørn Andersen som delte ut prisen til Morten Marøy hos byggherre Trondheim kommune.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Juryen finner at vinneren scorer høyt på vurderingskriteriene. HMS-resultatene er gode, og juryen liker at det er vektlagt flere ulike HMS-mål, ikke bare fravær av hendelser. Kvalitetsmessig er det veldig høy måloppnåelse på både effektmål og resultatmål. Prosjektet har levert et innovativt energikonsept, har høy grad av ombruk, og har jobbet målrettet og praktisk med å oppnå høyest mulig andel fossilfrie anleggsmaskiner. Prosjektet har måttet håndtere tilleggsbestillinger, konkurser, utfordringer i forsyningskjeder, og har likevel ferdigstilt innenfor avtalte rammer og med et sluttprodukt av høy kvalitet. En imponerende prosjektleveranse!»

De nominerte prosjektene er vurdert etter følgende kriterier:
* Å ha full kontroll på de grunnleggende resultat-parameterne, dvs. levert avtalte leveranser med riktig kvalitet, overholdt tidsplan og budsjett samt tilfredsstilt HMS-målsetninger.

* Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy eller ved å ha bidratt til særlige positive effekter for nøkkelinteressenter, inkl. bedre bærekraft.

* Om prosjektet har tatt gode grep for å håndtere økte kostnader og problemer med leveranser gjennom verdikjedene.

Juryen besto av:
Evy Thorbjørnsen, Lyse Lnett
Terje Hoff, Forsvarsmateriell
Daniel André Eriksen (jurysekretær), NTNU