Bilfinger + Berger bygger Imarsundbruer

Den tyske entreprenøren Bilfinger + Berger som bygget Svinesundsbrua er tildelt kontrakten for bygging av de to stålbruene over Imarsundet i Møre og Romsdal. Kontraktssum 185 millioner kroner.

Prosjektet består av selve Imarsundforbindelsen som ligger på rv. 680, og ny ferjekai med tilstøtende veg på rv. 669. Imarsundforbindelsen vil gi Tustna kommune fastlandsforbindelse og samtidig gi Aure kommune og regionene lengre nord en bedre forbindelse til Kristiansund. Med byggingen av Sandvika ferjekai vil reisetiden mellom Smøla og Kristiansund reduseres. Statens vegvesen Region Midt er byggherre for Imarsundprosjektet. Imarsundforbindelsen består av ca. 3,4 km veg, 550 meter stålkassebru over Imarsundet, 300 meter fritt-frambyggbru over Litjsundet, samt en bomstasjon. På rv. 669 omfatter vegarbeidene ca. 1,3 km veg med oppstillingsplass i tillegg til ny ferjekai. Prosjektet er finansiert gjennom fergesubsidier fra fergeforbindelser som forsvinner etter at prosjektet står ferdig, kommunale tilskudd fra Aure og Tusna og et bidrag i fra kommunaldepartementet (kommunesammenslåing Aure og Tusna). Rentebelastningen i forbindelse med låneopptak under veis dekkes med bompenger.