Lars Erik Larsen, tømrer og verneombud (til venstre), og Svea König, tømrerlærling på Betonmast Boligbyggs prosjekt Landås i Asker. Foto: BetonmastBjarne Brendstuen, direktør for HMS og kvalitet i Betonmast. Foto: BetonmastDaglig leder Stian Aldrin i Minuendo. Foto: Betonmast– Øreproppene fungerer veldig bra, også i samtale med andre. Jeg har de i hele dagen – og merker ikke at jeg har de på. Beskyttelsen er langt bedre enn om jeg selv skulle lagt merke til støy og tatt vanlig hørselvern av og på. Dette burde flere prøve når det ferdige produktet nå kommer på markedet, sier Lars Erik Larsen, tømrer og verneombud i Betonmast. Foto: Betonmast– Det beste er at det er praktisk samtidig som det beskytter hørselen hele tida. Det er behagelig å gå med, og jeg tenker egentlig ikke på at jeg har det på, sier tømrerlærling Svea König i Betonmast. Foto: Betonmast– Den modellen Minuendo har levert nå, er veldig god. Den demper ganske mye, men lite nok til at man kan ha de i hele tida. Dempingen er imponerende. På én bruker målte de innebygde sensorene svært skadelig støy over 100 desibel åtte ganger i løpet av en dag. Med øreproppene fra Minuendo i øret, ble støyen i øret målt så lavt som 80 desibel, godt under grensen for når hørselen kan skades. Med Minuendos ørepropper kombinert med sensorer og varsel er vi på rett vei. Dette har jeg skikkelig trua på, sier tømrerbas Terje Andersen i Betonmast. Foto: Betonmast

Betonmast testet og er klare til å ta i bruk ny type hørselvern

Sammen med den norske hørselvernprodusenten Minuendo har Betonmast vært med på å teste og utvikle en ny type hørselvern. – Dette har vi tro på, sier Betonmasts HMS- og kvalitetsdirektør.

– Støynivået på en byggeplass overstiger ofte nivåene for når støy fører til varig hørselsskade. Hverdagslige arbeidsoppgaver som for eksempel bruk av spikerpistol, gipsskrumaskin, slag- og borhammer og sager, gir betydelig høyere verdier enn 85 desibel, som er grensen for hva hørselen tåler uten å risikere skade, sier Bjarne Brendstuen, direktør for HMS og kvalitet i Betonmast, i en pressemelding fra entreprenørselskapet denne uken.

Betonmasts medarbeidere har nå bidratt til å teste prototyper fra hørselvernprodusenten Minuendo og kommet med tilbakemeldinger om hvordan løsningen fungerer i praksis. Løsningen består av ørepropper koblet opp mot ny teknologi med automatiske støymålinger og varsler.

De spesialdesignede øreproppene demper skadelig støy uten å ta bort all lyd, og er tenkt brukt på byggeplassen hele dagen. Innebygde støysensorer måler støynivået og varsler brukeren om behov for ekstra, tradisjonelt hørselvern. Brukeren varsles gjennom lydsignal og vibrasjoner i en spesialdesignet bøyle rundt nakken, heter det i pressemeldingen fra Betonmast.

– Mye av utfordringen med dagens hørselvern er at de demper for mye. Det gjør blant annet kommunikasjon med andre utfordrende, samt at lyder om farer, anleggstransport med mer blir borte. Tradisjonelt hørselvern er i tillegg stort og tungt, og blir klamt ved langvarig bruk. Resultatet er at hørselsvernet tas av. Hørselvern som ikke brukes, beskytter ikke, påpeker daglig leder Stian Aldrin i Minuendo.