Prosjektet er en oppgradering av det tidligere industriområdet, samtidig som det åpner opp sjøfronten sentralt i Molde. Ill.: Kosbergs arkitektkontor. 

Betonmast skal bygge 92 leiligheter i Molde

Betonmast har signert samarbeidsavtale med Brunvoll Strandgata AS om oppføring av boligbygg med 92 leiligheter på Brunvollkvartalet sentralt i Molde. Kontraktssummen er på ca 200 millioner kroner. 

Betonmast vant kontrakten etter en anbudskonkurranse. Avtalen er i første omgang en samspillsavtale i prosjekteringsfasen, med intensjon om byggestart etter sommeren, forutsatt salg.

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt boligbygg på ca 13.000 kvadratmeter, med underliggende garasjeanlegg. De 92 leilighetene vil ha variert størrelse, og har sørvendt og beliggenhet mot fjord og fjell.

Eksisterende bygg på det gamle industriområdet Brunvoll skal rives. Omregulering til boliger vil tilføre Molde sentrum et nytt og flott område til glede for byens beboere.

- Vi er selvsagt stolte over å få være med og bidra til et slikt prosjekt, som vil medføre en betydelig oppgradering av området. Dette er også en stor og viktig kontrakt for oss, sier daglig leder Eskild Røsand i Betonmast Røsand.

- Dette blir et flott prosjekt der vi kan bruke vår kompetanse i samspill med kunden for et spennende og optimalt prosjekt, uttaler Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Prosjekteringsfasen er allerede i gang, og forutsatt salg vil oppstart bygging være etter sommeren. Planlagt innflytting/overlevering er medio 2018.