Ås videregående skole. Illustrasjon: LMR ArkitekturÅs videregående skole. Illustrasjon: LMR ArkitekturSlik ser eksisterende bygg ut på Ås videregående skole. Illustrasjon: LMR Arkitektur

Betonmast rehabiliterer Ås videregående skole

Betonmast Østfold har signert kontrakt med Viken fylkeskommune om rehabilitering av et bygg på Ås videregående skole. Prosjektet er en totalentreprise med en kontraktsverdi på omtrent 60 millioner kroner før merverdiavgift.

Det skriver Betonmast i en pressemelding torsdag.

Prosjektet omfatter rehabilitering av Bygg G på Ås videregående skole, et frittliggende bygg fra 1976 på omtrent 4.400 kvadratmeter. Bygget har to hovedetasjer og en mesaninetasje med teknisk anlegg plassert midt i bygget. Det tekniske anlegget byttes ut og flyttes opp i en ny etasje på taket. Fasaden skal også skiftes ut med ny kledning og nye vinduer, samt etterisoleres.

Byggeprosjektet gjennomføres som fossilfri byggeplass så langt det lar seg gjøre. Innvendige dører og trapper skal gjenbrukes, og Betonmast skriver videre i pressemeldingen at de vil fokusere på avfallshåndtering i prosjektet.

– Vi er svært fornøyde med å vinne dette oppdraget for Viken fylkeskommune, uttaler Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

– Det skjer mye spennende på Ås, og dette er det femte prosjektet vi har sentralt i Ås. Vi vant nettopp byggingen av Åsgård skole, samt at vi har prosjektet på Moer sykehjem for Ås kommune. Vi har også to prosjekter inne på NMBUs område på Ås. Nå gleder vi oss til å bidra til at også elevene på Ås videregående skole får gode og hensiktsmessige læringsarealer, avslutter Prangerød.