Ill. Link arkitekturErik Nilsen og Lars Prangerød i Betonmast Østfold og Jostein Ådalen og Leif Klemetrud fra ÅS kommune.Ill. Link arkitekturIll. Link arkitekturIll. Link arkitekturIll. Link arkitekturIll. Link arkitektur

Betonmast bygger ut Moer Sykehjem for Ås kommune

Betonmast Østfold, et selskap i BetonmastHæhre-gruppen, bygger 40 nye beboerrom ved Moer Sykehjem for Ås kommune.

Bygget skal tilfredsstille kravene til BREEAM Very Good. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktssum på 173 millioner kroner ekskl. mva.

 I tillegg til nybygg av de 40 beboerrommene, skal ny hovedinngang etableres og nødvendige ombygginger av eksisterende bygg utføres.

- Vi er godt fornøyd med å ha vunnet dette oppdraget for Ås kommune. Vi opplever en god dialog med kommunens representanter, og ser frem til det videre samarbeidet. I samarbeid med Ås kommune vil vi bygge et godt og hensiktsmessig bygg for sykehjemmets brukere og arbeidstakere, sier Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

Miljø
Prosjektet skal tilfredsstille kravene til BREEAM Very Good, uten at det skal gjennomføres en full sertifisering av nybygget. Energi til oppvarming skal komme fra eksisterende og nye energibrønner.

I full drift
Moer sykehjem skal være i full drift i hele byggeperioden. Dette betyr at Betonmast Østfold må ta særskilt hensyn til at sykehjemmet må ha fri adkomst for ansatte, besøkende, ambulanser, varelevering, søppeltømming og så videre i gjennomføringen av prosjektet.

- Ås kommune har stort behov for nye sykehjemsplasser, og vi gleder oss over at første byggetrinn i denne utvidelsen nå er i gang, sier enhetsleder i prosjektenheten, Jostein Ådalen. 

- Vi er godt fornøyde med at Betonmast vant denne anbudskonkurransen, i sterk konkurranse med flere tilbydere, og ser frem til et godt samarbeid. Det blir et krevende prosjekt både for totalentreprenør og brukere av det eksisterende sykehjemmet, men sammen skal vi gjøre dette mest mulig optimalt for alle parter, avslutter Ådalen.

Prosjektet er allerede i gang, og avsluttes i januar 2021.