Veum-stein på Nansenløkka. Foto:  Jorunn Tysse/Høine
Veum-stein på Nansenløkka. Foto: Jorunn Tysse/Høine

Betonmast mener de kan spare 89 tonn CO2 på gjenbruk av tegl

På Betonmast Eiendoms prosjekt Veum Hageby gjenbrukes teglstein til nye prosjekter, og en rapport viser at dette gir store CO2-besparelser.

I en pressemelding skriver de at konklusjonen i en studie utført av rådgivningsselskapet Multiconsult i samarbeid med HØINE, viser at gjenbrukt teglstein fra rivemassene på Veum alene kan gi C02-besparelser på hele 89 tonn C02-ekvivalenter.

Det er på et utbyggingsprosjekt på Veum utenfor Fredrikstad at Betonmast Eiendom i gang med realiseringen av et stort utbyggingsprosjekt, Veum Hageby, og hvor de ser for seg disse besparelsene. Prosjektet oppføres på den gamle tomten til nedlagte Veum sykehus, og i den forbindelse skal en rekke bygninger rives. Det er estimert en samlet rivningsmasse på 20.000 m2.

– En ombrukskartlegging i forkant av riveprosjektet viste at det fantes flere byggematerialer som kunne egne seg for ombruk, deriblant teglstein. Vi valgte derfor å forfølge denne muligheten og med støtte fra Enova engasjerte vi Multiconsult som i samarbeid med HØINE og Sweco utarbeidet et mulighetsstudie for ombruk av teglsteinen. Nå ser vi allerede konkrete resultater, sier prosjektsjef Øystein Østermann i Betonmast Eiendom i meldingen.

Til nå har vi sendt cirka 1.340 kvadratmeter mursteinsmasser til mottak og foredling. Blant prosjektene som har tatt i bruk ombruksteglet fra Veum er OBOS sitt prosjekt ved Fornebu, Felleshuset på Nansenløkka.

– Vi er nesten avhengig av større grad av ombruk skal vi nå klimamålene, så derfor er vi veldig positive til denne type tiltak. På Nansenløkka tester vi ut steinen på en mindre del av prosjektet. Målet er at vi skal bli trygge nok på ombruk til at vi kan rulle dette ut i større skala, sier prosjektleder Christian Myklebost i OBOS i samme melding.

– Vi er veldig glade for at vår sirkulære verdikjede - fra avfall til byggeklare teglprodukter - bidrar til å gi nytt liv til Veum-steinen. Gjennom mulighetsstudiet fikk vi den nødvendige dokumentasjonen, som både kvantifiserer og kvalitetssikrer materialet. Vår erfaring er at kunnskap om og tillit til råvarens egenskaper er nøkkelen for å lykkes med ombruk i praksis, sier daglig leder Jorunn Tyssø i HØINE AS.

I Norge deponeres det årlig omtrent 50.000 tonn teglstein, samtidig som det brukes 40.000 tonn ny stein, ifølge rapporten til Multiconsult. Det betyr at Norge nærmest kunne vært selvforsynt med teglstein. Potensialet for ombruk av tegl er derfor stort, noe den egner seg godt for blant annet på grunn av dens robusthet samt generalitet i form og størrelse.

– Teglsteinens høye økonomiske og miljømessige produksjonskostnader, samt en lang levetid, gjør den til et godt egnet materiale for ombruk. Ved ombruk spares også naturen for uttak av leire til produksjon av ny teglstein, avslutter Østermann.