Her henter Resirqel trevirke fra BetonmastHæhres prosjekt Nybyen Økern.

BetonmastHæhre og Resirqel gjenbruker bygningsavfall i stor skala

De siste to årene har BetonmastHæhre og gründerbedriften Resirqel samarbeidet om et prosjekt med mål om avfallsreduksjon ved ombruk av byggematerialer. Nå foreligger resultatene fra pilotprosjektet på Nybyen Økern, og de viser betydelige reduksjoner i avfall, og da særlig trevirke.

– Til nå har vi redusert avfallet fra prosjektet med over 13.000 kg, hvorav 11.500 kg utgjør treverk, sier miljøsjef Stine A. Pedersen i BetonmastHæhre.

Resirqels idé gikk ut på å utfordre etablerte syn på avfall. Problem skulle snus til en ressurs, som kunne anvendes på nytt fremfor å gå til deponi eller energigjenvinning. Resirqel får tilgang til materialer kostnadsfritt, BetonmastHæhre slipper å kaste brukbare restmaterialer, og miljøet spares ved at ressurser gjenbrukes. 

- Samarbeidet mellom BetonmastHæhre og Resirqel tok til i 2016. Resirqel hadde siden 2012 jobbet målrettet med en bærekraftig forretningsmodell basert på avfallsreduksjon ved ombruk av byggematerialer. Boligprosjektet Nybyen Økern ble pekt ut som aktuelt pilotprosjekt, takket være at prosjektleder Håvard Henriksen var åpen for nytenking rundt avfallsproblematikk, heter det i en pressemelding.

Pilotprosjektet var i utgangspunktet rettet mot avfallsreduksjon og ombruk av treverk. Mengden avfall fra treverk er betydelig i så å si alle byggeprosjekter, og løsningene for treavfall er i dag stort sett begrenset til forbrenning i fjernvarmeanlegg. Ved uttesting av forhåndsdefinerte metoder for dokumentasjon, etablerte Resirqel raskt effektive rutiner for uthenting, registrering og dokumentasjon i pilotprosjektet.

God dokumentasjon og kvalitetssikrede rutiner åpnet muligheten for å hente ut fra flere fraksjoner, og samarbeidet ble raskt implementert i flere byggeprosjekter.

- BetonmastHæhre ønsket å få til gjenbruk, men var usikre på om fjerning av byggavfall utenfor godkjente renovasjonsselskaper var innenfor lovverket, melder selskapet. Dette fikk de positiv tilbakemeldinger på både av ekstern og intern jurist. Videre ble det gitt «blankofullmakt» til ekstraksjon for gjenbruk av myndighetene fra talerstolen på Byggavfallskonferansen i år. 

- Samtidig er det viktig å understreke at Resirqel bare henter ut det avfallet de vet de skal gjenbruke, heter det i meldingen.

I snitt har man siden oppstart redusert totalt avfall fra Nybyen Økern med 1.100 kg per måned, tilsvarende 2,5 trær (med gjennomsnittlig hogststørrelse på 25 m). 

Samarbeidet har resultert i videre satsing mellom selskapene.

- Vi er svært takknemlig for at BetonmastHæhre var villige til å slippe oss til for praktisk uttesting, i en tidlig fase for vår virksomhet. Samarbeidet gir oss verdifulle erfaringer til videre utvikling av Resirqels tjenester. Sett i lys av de miljøutfordringene bransjen står ovenfor, er dette et viktig og håndfast eksempel på den handlekraft byggebransjen må vise for å bevege seg i retning av en mer bærekraftig og sirkulær praksis, sier daglig leder i Resirqel, Martin S. Eid

Resirqel er nå reetablert med 1.000 kvadratmeter lager og byggevareutsalg på Vollebekk. 

BetonmastHæhre og Resirqel har i 2018 videreført samarbeidet, med flere nye prosjektavtaler.