Ny idrettshall på Lunde barneskole. Illustrasjon: Betonmast

Betonmast bygger ny idrettshall på Lunde barneskole

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Skien kommune om bygging av ny idrettshall på Lunde barneskole i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på 55,5 millioner kroner før merverdiavgift.

Anita Ballestad, eiendomssjef i Skien kommune og Per-Erik Skoglund, daglig leder i Betonmast Telemark. Foto: Betonmast

Det skriver Betonmast i en pressemelding onsdag.

Lunde barneskole i Skien skal få ny og moderne idrettshall som erstatter de gamle arealene som i dag benyttes. Miljøvennlige energiløsninger og materialbruk er vektlagt, gjennom blant annet bruk av massivtre, tilkobling til fjernvarmeanlegg og at prosjektet gjennomføres som en fossilfri byggeplass, skriver Betonmast i pressemeldingen.

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av ny idrettshall på omtrent 2.700 kvadratmeter, samt riving av eksisterende bygningsmasse.

– Vi er veldig fornøyde med tildelingen av denne kontrakten, spesielt med tanke på miljøambisjonene og HMS-kravene som er satt for prosjektet. Vi skal i tillegg utrede ytterligere tiltak med kilder for fornybar energi, noe som viser at byggherren tenker fremtidsrettet og at vi utvikler oss sammen, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i Betonmast Telemark.

– Skien kommune etterlever sine ambisjoner om å gjennomføre sine byggeprosjekter med en tydelig miljøprofil og utstrakt bruk av massivtre. At vi stiller krav og kriterier knyttet til disse forholdene i konkurransene, bidrar til økt kompetanse. Vi opplever Betonmast som en seriøs aktør som tar kriteriene på alvor ved etterlevelse av disse i sine prosjekter, sier Anita Ballestad, eiendomssjef i Skien kommune.

Skolen er i full drift under arbeidet, og det er tatt spesielle HMS-hensyn knyttet til dette, heter det i pressemeldingen.

Prosjektering er i gang, og rivearbeidene starter 8. mai. Idrettshallen skal stå klar til bruk til skolestart 2020, skriver Betonmast.