Kontrakten Betonmast Buskerud-Vestfold nå har signert omfatter bygging av 41 leiligheter i Sjøparken bygg D/E. Illustrasjon: Mer Arkitektur
Kontrakten Betonmast Buskerud-Vestfold nå har signert omfatter bygging av 41 leiligheter i Sjøparken bygg D/E. Illustrasjon: Mer Arkitektur

Betonmast bygger for Agnes Utvikling i Stavern

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Agnes Utvikling og Larvik Boligbyggelag om bygging av 41 leiligheter i prosjektet Sjøparken i Stavern. Kontrakten er på om lag 136 millioner kroner før merverdiavgift.

På Sjøparken i Stavern utvikler Agnes Utvikling et helt nytt boligområde. Illustrasjon: Mer Arkitektur
På Sjøparken i Stavern utvikler Agnes Utvikling et helt nytt boligområde. Illustrasjon: Mer Arkitektur

Det skriver Betonmast i en pressemelding onsdag.

I en samspillsfase har Betonmast og Agnes Utvikling, arkitekt Mer Arkitektur og rådgivende ingeniører sammen jobbet med utviklingen av prosjektet. Totalentreprisekontrakten som nå er signert, omfatter oppføring av 41 borettslagsleiligheter fordelt på to bygg. Byggestart er planlagt i første kvartal 2023, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2024, skriver Betonmast i meldingen.

Prosjektet har salgsforbehold.

– Vi er svært fornøyde med kontrakten og samspillet med Agnes Utvikling om prosjektene i Sjøparken. Vi jobber godt sammen for å finne gode løsninger, samtidig som både vi i Betonmast Buskerud-Vestfold og Agnes Utvikling er opptatt av lokal tilhørighet og det å lage gode prosjekter for nærmiljøet, sier daglig leder Kristian Gjestemoen i Betonmast Buskerud-Vestfold i pressemeldingen.

– Vi i Agnes Utvikling er svært fornøyde med en entreprenør som Betonmast. Begge parter ser verdien av gode samspillsfaser. Disse fasene styrker samarbeidet og gir et bedre prosjekt som resultat. Vi ser fram til videre utvikling av Sjøparken og et fortsatt godt samarbeid med entreprenør, kommenterer Frode Sørensen fra Agnes Utvikling.

Tomten for prosjektet utgjør til sammen 250 dekar, og har en kystlinje på 1,5 kilometer. Store deler av tomten, omtrent 110 dekar, består av skog og friareal, heter det i pressemeldingen.

Arkitekturen og fargebruken i Sjøparken er, ifølge meldingen, inspirert av stedets industrielle historie, samt både Stavern og italienske kystbyers fargerike hus, kanaler og samlingsplasser.

Betonmast Buskerud-Vestfold er allerede i gang med byggingen av 16 leiligheter i Agnespassasjen i samme område.

Betonmast Buskerud-Vestfold er også godt i gang med byggingen av 16 leiligheter på Agnespassasjen, bygg C. Illustrasjon: Mer Arkitektur
Betonmast Buskerud-Vestfold er også godt i gang med byggingen av 16 leiligheter på Agnespassasjen, bygg C. Illustrasjon: Mer Arkitektur

Partene skal nå starte en ny samspillsfase for bygging av neste byggetrinn, der planen er 17 sjøhus samt lavblokkbebyggelse. Går alt etter planen, går dette byggetrinnet inn i neste fase høsten 2023.

– Dette blir et flott utviklingsprosjekt som det blir spennende å følge fremover. Jeg vil samtidig berømme våre medarbeidere i Betonmast Buskerud-Vestfold for evnen til å skape gode relasjoner i sitt område, sier konsernsjef Peter Sandrup i Betonmast.