Illustrasjonsfoto: AF Gruppen

Illustrasjonsfoto: AF Gruppen

Kraftig vekst, men lavere lønnsomhet for AF Gruppen

AF Gruppen leverer en vekst på 18 prosent for 3. kvartal 2022. Omsetningen ble på 7.537 (6.358) millioner kroner og resultatet før skatt endte på 263 (344) millioner kroner i kvartalet.

For året så langt er omsetningen på 22.638 millioner kroner (19.756). Resultat før skatt ble 263 millioner kroner (344) i 3. kvartal og 898 millioner (945) hittil i år. Dette ga en resultatmargin på 3,5 prosent (5,4 prosent) i 3. kvartal og 4,0 prosent (4,8 prosent) hittil i år. Samlet ordrereserve var på 39.716 millioner kroner (40 391) ved utgangen av kvartalet.

– Vi har hatt et kvartal med varierende prestasjoner. Offshorevirksomheten har i 3. kvartal levert solid vekst og svært god lønnsomhet, og innen riving, miljø og energi har vi også svært gode resultater. For de svenske Betonmast-enhetene har vi nedjustert prosjektestimatene betydelig, så totalt sett leverer vi ikke på AF-nivå lønnsomhetsmessig, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.

Kontantstrøm fra driften ble på 272 millioner kroner (380) i 3. kvartal 2022. Hittil i år er kontantstrøm fra driften 1.498 millioner (1.114). AF Gruppen hadde per 30. september 2022 netto rentebærende fordringer på 254 millioner (-26). Resultat per aksje for kvartalet ble 1,46 kroner (2,08). Styret har vedtatt et utbytte for 2. halvår på 4,00 kroner (4,00) per aksje.

 H1-verdien for 3. kvartal var på 0,9 (0,8). Hittil i år var H1-verdien 1,2 (1,1). Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken.

Sykefraværet for 3. kvartal var på 4,0 prosent (4,2 prosent). Hittil i år var sykefraværet 4,5 prosent (4,6 prosent).

– I dagens marked er det viktig med robust organisering, aktiv risikostyring, og evne til å velge riktige prosjekter. Vi har en sterk markedsposisjon og den siste tiden har vi inngått en rekke solide kontrakter hvor vi skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer innen infrastruktur, fjerning og samferdsel. Vi er i tillegg godt posisjonert innen rehabilitering, oppussing og tilbygg, sier Tøftum.

Dette trekker AF Gruppen blant annet frem som utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

«Omsetningen i Anlegg er høy og resultatmarginen er god, til tross for høye energi- og råvarepriser. AF Anlegg har tre storprosjekter i produksjon, E6 Rentvannstunnel i Oslo, Bergtunnlar Lovö i Stockholm og E39 Kristiansand vest–Mandal øst. Målselv Maskin & Transport og Consolvo fortsetter å levere svært gode resultater.»

«Virksomhetsområdet Bygg har høyt aktivitetsnivå og stor variasjon i resultatene til enhetene. Lønnsomheten ble totalt sett ikke tilfredsstillende. Prisutviklingen for materialer påvirker lønnsomheten negativt. AF Bygg Oslo, Strøm Gundersen Vestfold og Haga & Berg utmerket seg med svært gode resultater i kvartalet.»

«Lønnsomheten i Betonmast er samlet sett ikke tilfredsstillende. Betonmast Romerike leverer et svært godt resultat i kvartalet. Enhetene Betonmast Oslo, Betonmast Trøndelag, Betonmast Asker og Bærum og Betonmast Østfold leverer gode resultater i kvartalet.»

«Virksomhetsområdet Eiendom har hatt lavt salg i kvartalet, og den reduserte etterspørselen etter sommeren følger av det vi opplever som et stemningsskifte i markedet. I alt ble det inngått salgskontrakter på 89 (158) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 34 (77). Hittil i år er det inngått salgskontrakter på 210 (428) boliger, hvorav AFs andel er 88 (202).»

«Energi og Miljø leverer et svært godt resultat i 3. kvartal. AF Decom, som river og sorterer ulike materialer for gjenvinning, har fortsatt litt lav aktivitet, men leverer svært god lønnsomhet også i dette kvartalet. Enheten AF Energi hadde et svært godt resultat i 3. kvartal. Det er økt etterspørsel og gode markedsutsikter for deres energieffektive løsninger for bygg og industri.»

«Virksomhetsområdet Sverige leverte totalt sett et negativt resultat i kvartalet, påvirket av nedjusterte prosjektestimater i tidligere Betonmast Sverige. Det er gjennomført en gjennomgang av prosjektporteføljen til disse enhetene. Gjennomgangen har resultert i store nedjusteringer av resultatforventningen for enkelte prosjekt, i hovedsak knyttet til økte kostnader, både som følge av økte materialpriser og egne prestasjoner. Det er i kvartalet gjort organisatoriske endringer i tidligere Betonmast Sverige.»

«Offshore hadde en omsetningsvekst på 84 % sammenlignet med 3. kvartal i fjor, og svært god lønnsomhet også dette kvartalet.»