Betongforeningens innsatspris 2022 gikk til Synnøve Adelheid Myren.

Betongforeningens innsatspris 2022 gikk til Synnøve Adelheid Myren.

Betongforeningens innsatspris til Synnøve Adelheid Myren

Synnøve Adelheid Myren ble onsdag tildelt Norsk Betongforenings innsatspris for 2022.

Styret skriver i sin begrunnelse at prisvinneren utmerker seg med sin vennlighet og imøtekommenhet.

«Vedkommende er trygg og fagsikker og deler av sin kunnskap på klingende og ubesudlet sunnmørsdialekt. Personen er et samvittighetsfullt ja-menneske og gjør alltid en svært grundig jobb i oppgaver vedkommende har tatt på seg. Med en oppvekst i Sunnmøres ytterste havgap er det kanskje ikke så rart at interessen for bruer og tunneler ble vakt. Det er også innen disse fagområdene vedkommende særlig har bidratt til nytte for bransjen og for Norsk Betongforening. Siden 2013 har vedkommende vært fast foreleser på sprøytebetongkurset S2, og personen har også vært helt sentral i utarbeidelse av NB7 fra 2011og primus motor for siste revisjon av NB7 som nå er ute på høring.»

Styret peker videre på at hun har både teknisk utdannelse innen bygg ved HiO og master fra BI innen ledelse og har vært ansatt i Statens vegvesen siden 2003. Hun jobber nå i Vegdirektoratets seksjon for Myndighet og Regelverk i avdeling Konstruksjonsteknikk. Der har hun blant annet ledet FoU-programmet Varige Konstruksjoner og er nå prosjektleder for vegnormal N500 Vegtunneler.

Hun har sittet i Norsk Betongforening sitt styre siden 2020.